Skip to content

Fotografia în artele visuale/ Фотография в изобразительном искусстве

November 19, 2022

AO “Platforma Cultura” în parteneriat cu AO “Art Platforma”, Chișinău, organizează o serie de evenimente menite să susțină creativitatea tinerei generații. Sarcina lor este de a păstra și transmite tradițiile acumulate în educația artistică academică și dezvoltarea potențialului creativ, folosind practicile moderne în artă.

În cadrul proiectului “Tradiții și modernitate”, se preconizează desfășurarea unei serii de master clase pe ambele maluri ale Nistrului în instituțiile de învățământ, care fac parte din sistemul de învățământ artistic primar academic. Scopul proiectului este de a face schimb de experiență, de a promova atât practicile tradiționale în arta academică, cât și în arta contemporană.

27 noiembrie Școala de Artă “Alexei Șciusev” din Chișinău a găzduit un master clas în domeniul fotografiei a fotografului transnistrean Ramin Mazur.

Pe 27 noiembrie, orele 14.00-15.00, va avea loc o prelegere pentru elevii școlii despre semnificația și rolul fotografiei în artele vizuale. Cum s-a format limbajul vizual al fotografiei, cum să folosim mijloacele expresive ale limbajului fotografiei pentru a spune despre ceea ce ne înconjoară.

La școala va discuta sarcina practică și rezumatul.

Expoziția finală va prezenta rezultatele cursurilor de master, atât lucrări copiilor, cât și lucrări profesorilor și artiștilor invitați.

Curator de proiect: artist, profesor al Şcoala de Arte Plastice “A. Şciusev”  Tatiana Fiodorova.

Organizator de proiect: NGO Art Platforma.

Parteneri de proiect: Colegiului de Artă „V. Postoikin” din Bender, Centrul de Informare și Juridic „Accolada”, Şcoala de Arte Plastice “A. Şciusev”, partener media – revista online artploshadka.wordpress.com

Acest eveniment al „Platformei „Cultură” este implementat în cadrul programului „Măsuri pentru construirea încrederii”-EU-SBM-V finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Coordonatori de proiect: Asociația „PLATFORM KULTURA” în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Economică, Socială și Culturală „Paragon”.

………………………………………………………………..

Платформа КУЛЬТУРА в партнерстве с НП «Арт Платформа», г. Кишинева  организует серию совместных мероприятий, направленных на поддержку творчества подрастающего поколения. Их задачей  является сохранение и передача накопленных традиций академического художественного образования и развитие творческого потенциала, используя современные практики в искусстве.

В рамках проекта “Традиции и современность”  запланировано проведение серии мастер классов на обоих берегах Днестра  в образовательных институциях, входящих в систему начального академического художественного образования. Целью проекта является обмен опытом,  продвижение, как традиционных академических  художественных практик, так и современного искусства.

27 ноября в Кишиневской художественной школе им. Алексея Щусева пройдет мастер класс по фотографии приднестровского фотографа  Рамина Мазур. 

27 ноября  14.00-15.00 пройдет лекция для учеников школы о значении и роли фотографии в изобразительном искусстве. Как формировался визуальный язык фотографии, как с помощью выразительных средств  языка фотографии рассказать о том, что нас окружает.

После проведенной лекции на протяжении нескольких недель ученики выполнят практическое задание как создать творческий фото портрет.

На заключительной выставке будут представлены результаты мастер классов, как детские работы, так и работы приглашенных  преподавателей и художников.

Куратор проекта: художница, преподаватель  художественной школы имени Алексея Щусева Федорова Татьяна.

Организатор проекта: общественная организация Art Platforma.

Партнеры проекта: Бендерский высший художественный колледж  им. В.И. Постойкина, Информационно-правовой центр “Акколада”,  Кишиневская  художественная школа имени Щусева, медийный партнер – онлайн журнал artploshadka.wordpress.com

Данное мероприятие  «Платформы «Культура», реализуется в рамках программы «Укрепление мер доверия»-EU-SBM-V, финансируемой Европейским Союзом и внедряемой Программой Развития Организации Объединённых Наций. Координаторы проекта: Ассоциация «ПЛАТФОРМА КУЛЬТУРА» в партнерстве с Агентством экономического, социального и культурного развития «Парагон».

фото отчет

лекция о фотографии с Рамином Мазур, Художественная школа имени А. Щусева

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: