Skip to content

8 octombrie: CORIDOR/CORRIDOR/КОРИДОР

October 6, 2022

– scroll down for English –

-на русском прокрутите ниже-

RO

Vă invităm pe 8 octombrie să vizitați programul de discuții și expoziții „Coridorul”.

Invazia militară a Rusiei în Ucraina a devenit punctul de plecare pentru crearea proiectului Coridor, care are ca scop realitatea post-sovietică și situația tragică de astăzi. De la începutul invadării Ucrainei de către Rusia, Moldova a devenit unul dintre teritoriile importante, găzduind cel mai mare număr de refugiați în raport cu propria populație. Astfel, Moldova a devenit un fel de coridor umanitar pentru Ucraina.

Acest program reprezintă o continuare a proiectului expozițional Coridor, care a fost deschis la începutul lunii iunie. Proiectul a fost creat la inițiativa artistei Tatiana Fiodorova, care a invitat artiști din statele post-sovietice să creeze un coridor simbolic umanitar pentru sprijinul reciproc și o meditație comună la viitor.

Program:

October 8

Expoziție CORIDOR

13:00–22:00

Expoziția actualizată Coridorul este completată cu documentarea noilor lucrări colective specifice site-ului, create de participanții la proiectul de laborator al lucrătorilor din Republica Cultură.

 20.00 Excursia curatorului cu artista Fiodorova Tatiana.

Panel Discussion

16:00 – 18:00 / Coridor / o discuție cu curatori, artiști și lucrători culturali din Ucraina, Belarus, Armenia și Moldova, cu un accent pus pe noile provocări și schimbări geopolitice asociate cu transformarea spațiului post-sovietic din ultima perioadă, organizată în cadrul expoziției Coridor

Participanți:

Nastia Khlestova, curator de artă contemporană din Harkov, Ucraina. Master în istoria artei (Academia de Stat de Design și Artă din Harkiv). A susținut doctoratul la Facultatea de Artă și Design de la Universitatea Jan Evangelista Purkyně din Ústí nad Labem. Lucrarea ei se concentrează pe modurile de funcționare a spațiilor conduse de artiști, istoriei și structurii acestora. După ce s-a început războiul, Nastia s-a mutat la Graz, Austria. Ea face parte din Biroul Ucraina. Adăpost pentru echipa de artiști ucraineni. Nastia va vorbi despre modul în care artiștii ucraineni supraviețuiesc războiului, folosind exemplul comunității artiștilor ucraineni din Graz.

Sveta Volchak Fostă profesoară a Facultății de Radiofizică și Tehnologii Calculatoare a Universității de Stat din Belarus, demisă în 2020. Ea a fost în fruntea protestelor studențești din Belarus din august 2020. Va povesti despre mișcarea studențească din 2020, despre experiența ei de participare, detenție și creativitate.

Anna Kamay [AM] este curatoare independentă, manager cultural și producătoare, care organizează proiecte de artă comunitară cu scopul de a folosi spațiul public și arta contemporană pentru a satisface nevoile locale. Anna este fondatoarea „ARTsakh Fest” – primul festival de artă contemporană din Nagorno Karabakh care vizează depășirea izolării regiunii pline de conflicte și revitalizarea Teatrului Dramatic de Stat abandonat, care a fost cândva centrul comunitar al orașului. Interesele Annei gravitează în jurul politicii de maternitate, naștere liberă, de-școlarizare și permacultură ca o modalitate de a depăși traumele personale și colective și de a crea o alternativă sistemului dominant.

Ea va povesti despre experiența sa în organizarea unui festival internațional de artă contemporană într-o clădire de teatru abandonată din Stepanakert.

Ramin Mazur , fotograf documentar cu sediul în Chișinău. Accentul principal sunt proiectele pe termen lung care reflectă regiunea în care trăiește. Left Bank este un proiect care a început ca o idee de a imagina Transnistria, dar a ajuns să fie o întoarcere acasă. Câțiva ani, Ramin se întorcea ocazional în orașul natal, făcând poze, pentru a-și restabili amintiri despre orașul natal și despre copilărie.

Tatiana Fiodorova, artistă, curatoare și educatoare cu sediul în Chișinău. Ea lucrează cu chestiuni de istorie socială și politică, în special în legătură cu tranziția post-sovietică. Discuția va fi moderată de Fiodorova Tatiana.

PROIECȚII de FILM

18:00 – 18:15 / Coridor / Râul Camenca – film de animație stop motion de Ghenadie Popescu [AM] / 11 min, limba română cu subtitrări în engleză
18:15 – 18:45 / Coridor / Appele – un film al regizoarei Louise Martin Papasian [AM] urmat de o discuție cu producătoarea Anna Kamay [AM] / 11 min, limba armeană cu subtitrări în engleză
18:45 – 20:00 / Coridor / Mesh-film – o proiecție de film urmată de o discuție cu Sviatlana Volchak [BY] / 1h 14 min / limba: belarusă, rusă, engleză

PETRECERE

20:00 – 22:00 / Coridor

Programul de discuții și expoziții „Coridorul” a fost dezvoltat ca parte a programului Re-publica lucrătorilor culturii și este rezultatul cooperării colective.

Locul: Casa Zemstvei, Chisinau 8 octombrie

……………………………………………………………………………………..

Centrul Cultural Casa Zemstvei a apărut în 2012. Acesta funcționează ca o platformă independentă bazată pe principiile incluziunii, deschiderii, accesibilității și autoorganizării. Acesta contribuie la diversificarea vieții culturale din Chișinău și oferă o nouă înțelegere a rolului pe care cultura și implicarea civică îl pot îndeplini în Moldova. 

În cadrul programului participă: Annie ALBAGLI [US], Antanina BABINA [BY], Anna BANTIUC [MD], Arina CAZAC [MD], Anetta DABIJA [MD], Dmitry ERMALOVICH-DASHCHYNSKY [BY/MD], Tatiana FIODOROVA [MD], Katerina FUKSOVA [CZ], Maria GUȚU [MD], Ruben HOLLINGER [CH], Temirtas ISKAKOV [KZ], Anna KAMAY [AM], Susan KATZ [US], Anastasiia KHLESTOVA [UA], Iuliia KOSTERIEVA [UA], Yuriy KRUCHAK [UA], Rada LEU [BG/CH], Aliona MAKHNACH [BY], Aynur MAMMADOVA [AZ], Casandra MAZUR [MD], Mihai MOLDOVANU [MD], Margo OVCHARENKO [RU/UA], Melikset PANOSYAN [AM], Iulia PÎNZARI [MD], Maxim POLEACOV [MD], Ana POPA [MD], Ghenadie POPESCU [MD], Elena RUSSU [MD], Asia TSISAR [UA], Shohin QURBONOV [TJ], Elena ȘEREMET [MD], Frederikke THORNING [DK/MD], Eugeniu ȚURCAN [MD], Vladimir US [MD], Vasiluța VASILACHE [MD], Sviatlana VOLCHAK [BY].

CHIOȘC AIR / Re-publica lucrătorilor culturii – un proiect organizat de Asociația Oberliht în parteneriat cu Open Place și susținut de CEC Arts Link în cadrul programului Rețeaua Art Prospect, de Institutul Cultural Danez în cadrul programului Fondul Noii Democrații, de Fundația Culturală Europeană și de Ambasada Republicii Cehe din Chișinău

program complet de evenimente  https://arteduct.wordpress.com/2022/09/25/re-publica-2/#more-2450

EN

We invite you to visit the discussion and exhibition program “Corridor” on 8 October.

Russia’s military invasion of Ukraine became the starting point for the creation of the Corridor project, which comprehends the post-Soviet reality that led to today’s tragic situation. Since the beginning of Russia’s invasion of Ukraine, Moldova has become one of the important territories, hosting the largest number of refugees relative to its own population. Thus, Moldova has become a kind of humanitarian corridor for Ukraine.

This program was a continuation of the Corridor exhibition project, which was opened in early June. The project was created on the initiative of the artist Tatiana Fiodorova, who invited artists from the post-Soviet states to create a symbolic humanitarian corridor in order to support each other and think together about the future.

Schedule: 8 october 13.00-22.00

EXIBITION:

13:00–22:00

Updated exposition “Corridor” supplemented with documentation of new collective works created by the participants of the Republic of culture workers laboratory project.

20.00 / Corridor / Curator tour of the exhibition with the artist Tatiana Fiodorova.

PANEL DISCUSSION:

16:00–18:00

Panel Discussion with curators, artists and cultural workers from Ukraine, Belarus, Armenia and Moldova. The focus is on new challenges and geopolitical changes associated with the transformation of the post-Soviet space, which have been taking place recently.

Participants:

Nastia Khlestova, a contemporary art curator from Kharkiv, Ukraine. Master of Art History (Kharkiv State Academy of Design and Art). Doing a Ph.D. at the Faculty of Art and Design at Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem. Her work focuses on the modes of functioning of artist-run spaces, their history, and their structure. After the war started Nastia moved to Graz, Austria. She is part of the Office Ukraine. Shelter for Ukrainian artists team.  Nastia will talk about how Ukrainian artists are surviving the war using the example of the community of Ukrainian artists in Graz.

Sveta Volchak Former teacher of the Faculty of Radiophysics and Computer Technologies of the Belarusian State University, dismissed in 2020. She was at the forefront of the Belarusian student protests in August 2020. She will tell about the student movement in 2020, her experience of participation, detention and creativity.

Anna Kamay,  an independent curator, cultural manager and producer, who organizes community-based art projects with the goal of using public space and contemporary art to meet local needs. Anna curated two major exhibits tackling the issues of Syrian refugees in Armenia and Nagorno Karabakh – “The Newcomers: Syrians in Armenia”(2016) and “Home to Home”(2017). In 2019 Anna curated Femme In East[feminist], a multimedia installation in Odessa, Ukraine,  interrogating the experience of females in the post post-Soviet space through the stories of 15 women from all walks of life, born and raised in different corners of the ex-USSR. Her activist work in Nagorno Karabakh (Republic of Artsakh), has further evolved into “ARTsakh Fest”- Stepanakert’s first ever contemporary art festival aimed at overcoming the isolation of the conflict-ridden region and revitalizing the abandoned State Drama Theater which once used to be the community center of the city. Anna co-produced Francois Jacob’s award-winning “Under The Same Sun” (2020), examining the territorial conflict around the Nagorno-Karabakh and Louise Martin Papasian’s debut documentary “Conscript”(Appelé – զորակոչիկ,2020), examining the life of young Armenians, called for compulsory military service in Nagorno Karabakh . He talks about his experience in organizing an international contemporary art festival in an abandoned theater building in Stepanakert.

Ramin Mazur , documentary photographer based in Chisinau. Main focus are the long term projects reflecting the region he lives in.  Left Bank is a project that started as an idea to picture Transnistria but ended up as homecoming. Several years Ramin were coming back to his hometown occasionally taking pictures, to restore memories about his hometown and childhood.

Panel Discussion will be moderated by Fiodorova Tatiana.

Tatiana  Fiodorova, artist, curator and educator based in Chisinau.  She works with questions of social and political history, particularly in relation to the Post-Soviet transition.

FILM SCREENINGS

18:00 – 18:15 / Corridor / The Camenca river – stop motion animation film by Ghenadie Popescu [AM] / 11 min, Romanian language with English subtitles
18:15 – 18:45 / Corridor / The conscript – a film by Louise Martin Papasian [AM] followed by a discussion with the producer Anna Kamay [AM] / 11 min, Armenian language with English subtitles
18:45 – 20:00 / Corridor /  Mesh-film – a film screening followed by a discussion with Sviatlana Volchak [BY] / 1h 14 min, Belarusian, Russian, English languages

PARTY

20:00 – 22:00 / Corridor / Party

The discussion and exhibition program “Corridor” was developed as part of the Republic of culture workers program and is the result of collective work and cooperation.

Venue: Zemstvo House, Chisinau Time: 13.00-22.00

…………………………………………………………………………………………………………

We invite you to follow the public program of the laboratory Edu-Art 2022 / Re-publica to the workers of culture / Self-organization in times of crisis through our telegram channel and the facebook page.

Participants: Annie ALBAGLI [US], Antanina BABINA [BY], Anna BANTIUC [MD], Arina CAZAC [MD], Anetta DABIJA [MD], Dmitry ERMALOVICH-DASHCHYNSKY [BY/MD], Tatiana FIODOROVA [MD], Katerina FUKSOVA [CZ], Maria GUȚU [MD], Ruben HOLLINGER [CH], Temirtas ISKAKOV [KZ], Anna KAMAY [AM], Susan KATZ [US], Anastasiia KHLESTOVA [UA], Iuliia KOSTERIEVA [UA], Yuriy KRUCHAK [UA], Rada LEU [BG/CH], Aliona MAKHNACH [BY], Aynur MAMMADOVA [AZ], Casandra MAZUR [MD], Mihai MOLDOVANU [MD], Margo OVCHARENKO [RU/UA], Melikset PANOSYAN [AM], Iulia PÎNZARI [MD], Maxim POLEACOV [MD], Ana POPA [MD], Ghenadie POPESCU [MD], Elena RUSSU [MD], Asia TSISAR [UA], Shohin QURBONOV [TJ], Elena ȘEREMET [MD], Frederikke THORNING [DK/MD], Eugeniu ȚURCAN [MD], Vladimir US [MD], Vasiluța VASILACHE [MD], Sviatlana VOLCHAK [BY].

The House of Zemstvo Cultural Center appeared in 2012. It works as an independent platform based on the principles of inclusion, openness, accessibility and self-organization. It contributes to the diversification of cultural life in Chisinau and offers a new understanding of the role that culture and civic engagement can have in Moldova.

CHIOȘC AIR / Re-publica culture workers is a project organized by the Oberliht Association in partnership with Open Place and supported by CEC Arts Link within the Art Prospect Network program, by the Danish Cultural Institute within the New Democracy Fund program, by the European Cultural Foundation and by the Embassy of the Czech Republic in Chisinau.

full program of events https://arteduct.wordpress.com/2022/09/25/re-publica-2/#more-2450

RU

Приглашаем 8 октября посетить  дискуссионно- выставочную программу “Коридор”. Военное  вторжение России  в Украину стало отправной точкой создания проекта “Коридор”, который осмысляет  постсоветскую действительность, приведшую  к  сегодняшней трагической ситуации.  

Данная программа стала продолжением выставочного проекта “Коридор”, который был открыт в начале июня.  Проект был создан по инициативе художницы Федоровой Татьяны, которая предложила художникам  из постсоветских государств создать совместно символический гуманитарный коридор с целью поддержать друг друга и подумать о будущем.

С начала вторжения России в Украину Молдова стала одной из важных территорий, принявшей наибольшее число беженцев относительно численности собственного населения. Таким образом, Молдова стала своеобразным гуманитарным коридором для Украины.

Расписание:

ВЫСТАВКА:

13:00–22:00 Обновленная  экспозиция «Коридор» дополненная  документацией новых коллективных работ, созданных участниками лабораторного проекта Republic of culture workers.

20.00 / Коридор / Кураторская экскурсия по выставке с художницей Федоровой Татьяной.

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:

16:00–18:00 Панельная дискуссия c кураторами, художниками и культурными работниками из Украины, Беларуси,  Армении и Молдовы.  В фокусе внимания новые вызовы и геополитические изменения, связанные с трансформацией постсоветского пространства, происходящие в последнее время.

Участники:

Настя Хлестова, куратор современного искусства из Харькова, Украина. Магистр истории искусств (Харьковская государственная академия дизайна и искусств). Защитила докторскую диссертацию на факультете искусства и дизайна Университета Яна Евангелиста Пуркине в г. Усти-над-Лабем. Ее работа посвящена способам функционирования управляемых художником пространств, их истории и структуре. После начала войны Настя переехала в г. Грац, Австрия. Настя расскажет о том, как украинские художники переживают войну на примере сообщества украинских художников в Граце.

Света Волчак , бывший преподаватель факультета радиофизики и компьютерных технологий  в БГУ, уволенная в 2020 году. Была в авангарде белорусских студенческих протестов в августе 2020 года. Расскажет о студенческом движении 2020 года, своем опыте участия, об аресте и творчестве.

Анна Камай, независимый куратор, культурный менеджер и продюсер, которая организует общественные художественные проекты с целью использования общественного пространства и современного искусства для удовлетворения местных потребностей. Анна курировала две крупные выставки, посвященные проблемам сирийских беженцев в Армении и Нагорном Карабахе: «Новички: сирийцы в Армении» (2016 г.) и «От дома к дому» (2017 г.). В 2019 году Анна курировала мультимедийную инсталляцию Femme In East[feminist] в г. Одесса, Украина. Исследуя опыт женщин на постсоветском пространстве через истории 15 женщин из всех слоев общества, родившихся и выросших в разных уголках экс-СССР. Ее активистская деятельность в Нагорном Карабахе (Республика Артцах) в дальнейшем переросла в «АРТцах Фест» – первый в Степанакерте фестиваль современного искусства, направленный на преодоление изоляции охваченного конфликтами региона и возрождение заброшенного Государственного драматического театра, который когда-то был общественным центром города.  Анна выступила сопродюсером отмеченного наградами фильма Франсуа Жакоба «Под одним солнцем» (2020), исследующего территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха, и дебютного документального фильма Луизы Мартин Папасян «Призывник» (Appelé – զորակոչիկ, 2020), исследующего жизнь молодых армян, призванных на обязательную военную службу в Нагорном Карабахе. Она расскажет  о своем опыте организации международного фестиваля современного искусства в заброшенном здании театра в Степанакерте.

Рамин Мазур, фотограф-документалист из Кишинева. Основное внимание уделяет долгосрочным проектам, отражающим регион, в котором он живет. Левый берег — это проект, который начался, как идея изобразить Приднестровье, но закончился как возвращение домой. Несколько лет Рамин периодически возвращается в родной город, фотографируя, чтобы восстановить воспоминания о родном городе и детстве.

Модератором панельной дискуссии выступит Федорова Татьяна.

Татьяна Федорова, художник, куратор и педагог из Кишинева. Она работает с вопросами социальной и политической истории,  связанной с постсоветским переходным периодом.

КИНОПОКАЗЫ

18:00 – 18:15 / Коридор / Река” Каменка” –стоп моушен анимация Геннадия Попеску [AM] / 11 мин, румынский язык с английскими субтитрами

18:15 – 18:45 / Коридор / Аппеле – фильм режиссера Луизы Мартин Папасян [AM] с последующим обсуждением с продюсером Анной Камай [AM] / 11 мин, армянский язык с английскими субтитрами

18:45 – 20:00 / Коридор / Меш-фильм – показ фильма с последующей дискуссией со Светланой Волчак [BY] / 1 час 14 мин / язык: белорусский, русский, английский

ВЕЧЕРИНКА:

20:00 – 22:00 / Коридор

Дискуссионно – выставочная  программа “Коридор” была разработана  в рамках программы  Republic of culture workers и является результатом коллективного  труда и  сотрудничества.

Место проведение:  Дом Земства, Кишинев

Время: 13.00-22. 00

…………………………………………………………………………………………………………

We invite you to follow the public program of the laboratory Edu-Art 2022 / Re-publica to the workers of culture / Self-organization in times of crisis through our telegram channel and the facebook page.

Participants: Annie ALBAGLI [US], Antanina BABINA [BY], Anna BANTIUC [MD], Arina CAZAC [MD], Anetta DABIJA [MD], Dmitry ERMALOVICH-DASHCHYNSKY [BY/MD], Tatiana FIODOROVA [MD], Katerina FUKSOVA [CZ], Maria GUȚU [MD], Ruben HOLLINGER [CH], Temirtas ISKAKOV [KZ], Anna KAMAY [AM], Susan KATZ [US], Anastasiia KHLESTOVA [UA], Iuliia KOSTERIEVA [UA], Yuriy KRUCHAK [UA], Rada LEU [BG/CH], Aliona MAKHNACH [BY], Aynur MAMMADOVA [AZ], Casandra MAZUR [MD], Mihai MOLDOVANU [MD], Margo OVCHARENKO [RU/UA], Melikset PANOSYAN [AM], Iulia PÎNZARI [MD], Maxim POLEACOV [MD], Ana POPA [MD], Ghenadie POPESCU [MD], Elena RUSSU [MD], Asia TSISAR [UA], Shohin QURBONOV [TJ], Elena ȘEREMET [MD], Frederikke THORNING [DK/MD], Eugeniu ȚURCAN [MD], Vladimir US [MD], Vasiluța VASILACHE [MD], Sviatlana VOLCHAK [BY].

The House of Zemstvo Cultural Center appeared in 2012. It works as an independent platform based on the principles of inclusion, openness, accessibility and self-organization. It contributes to the diversification of cultural life in Chisinau and offers a new understanding of the role that culture and civic engagement can have in Moldova.

CHIOȘC AIR / Re-publica culture workers is a project organized by the Oberliht Association in partnership with Open Place and supported by CEC Arts Link within the Art Prospect Network program, by the Danish Cultural Institute within the New Democracy Fund program, by the European Cultural Foundation and by the Embassy of the Czech Republic in Chisinau.

full program of events https://arteduct.wordpress.com/2022/09/25/re-publica-2/#more-2450

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: