Текст на русском представлен ниже.

Pe 5 februarie, in incinta Casei Literaturii Romane se va inaugura expozitia personala a artistei conceptuale Tatiana Fiodorova. 

Cariera artistei la ziua de azi depaseste 10 ani. Expozitia “Covorul Zburator si destinul nostru” reuneste lucrarile create in ultimii ani- inclusiv seria de fotografii “Pamant moldovenesc” (2009), “Fabrica Steaua Rosie” (2014), portretele chisinauienilor din noua lucrare “Cum am supravietuit”.
Expozitia va prezenta si lucrarile elevilor artistei, din Scoala de Arte Plastice pentru Copii “Alexei Sciusev” in cadrul careia Tatiana este profesoara. 

Toate aceste lucrari reprezinta constientizarea traditiilor si culturii poporului moldav prin prisma zilei de azi. Prin seria “Pamant Moldovenesc” artista arata peisajul moldav pe fundalul gentilor gastarbeiterilor, care au devenit atributul zilei cotidiene a moldovenilor nu doar din tara dar si din afara ei, unde muncesc compatriotii nostri. 

Formele rombice care se formeaza din peisajul moldovenesc, fac referinta la ornamentul rombic caracteristic satelor moldovenesti, regasite aproape in fiecare curte, pe portile si fatadele caselor. Seria lucrarilor fotografice “Fabrica Steaua Rosie” incearca sa explice ruinarea trecutului sovietic prin relatarea povestei personale a mamei sale care a lucrat la fabrica Steaua Rosie mai mult de 25 de ani. 

Fotografiile prezinta rochiile fluturand, care parca plutesc, singure, fara a avea vreun corp, prin peisajul nevorbitor al parcului chisinauiean.

Rochiile produse in aceasta fabrica, ne privesc in tacere, precum niste simboluri uitate ale epocii trecute, oferindu-ne oportunitatea de a patrunde in lumea utopica a sovieticului. Desenele din noua serie “Cum am supravietuit” arata persoanele varstnice, in mare parte, desprinse aleatoriu din viata cotidiana vazuta pe strazile chisinaului. Desenele sunt efectuate cu detaliere emotionala, fapt ce denota dorinta artistei de a reusi sa captureze momentul si sa fixeze timpurile si imaginile evazive ale epocii noastre. 

Lucrarile copiilor completeaza exprimarea de autor a artistei. Aici vedem si folclorul moldovenesc, cultura si modul de viata a poporului moldav, covoarele moldovenesti in interpretare contemporana, plutind deasupra taramului nostru, vedem tot ce ne este drag si apropiat.
 
 

Fiodorova Tatiana  s-a născut si lucreaza în Chisinau .  Din 2004 şi până în prezent participă la numeroase expoziţii reprezentative în ţară şi în străinătate.

Expoziţia va fi deschisă până la 4 martie.

*******************************************************************************

 

5 февраля  в Доме румынской литературы состоится открытие  персональной выставки концептуальной молдавской художницы Федоровой Татьяны.  Творчество художницы на сегодняшний день  охватывает уже более 10 лет.  Выставка  “Ковер-самолет и наша судьба ” объединяет работы разных лет –  это и фото серия “Молдавская земля”(2009),  “ Фабрика Красная Звезда”(2014), портреты кишиневских горожан из новой серии “Как мы выжили”.  Также  на выставке представлены работы учеников  художницы,  учеников Детской художественной школы имени Алексея Щусева,  где Татьяна преподает.

Все эти работы объединяет  идея  осмысления традиций  и культуры  молдавского народа через призму  сегодняшнего дня. В серии “Молдавская земля” художница показывает молдавский пейзаж  на фоне гастарбайтерских  сумок, которые стали атрибутом повседневной жизни молдаван не только в стране, но и за ее пределами, где трудятся наши соотечественники. Ромбовидные узоры,  которые образуются из  молдавского пейзажа, отсылают к архаичному ромбовидному  орнаменту,  который присутствует в молдавской сельской местности, почти в каждом дворе, на воротах  и на фасадах домов. Фото серия работ “ Фабрика Красная Звезда” осмысляет руинизацию советское прошлого через повествование персональной истории  своей матери, которая проработала на фабрике Красная звезда более 25 лет.  На фотографиях представлены, словно парящие, бестелесные платья, погруженные в тихий не многословный кишиневский парковый пейзаж.  Платья, произведенные на этой фабрике,  как забытые образы ушедшей эпохи, безмолвно смотрят на нас и дают нам возможность погрузиться в утопический мир советского.

На рисунках  из новой серии “Как мы выжили”, в основном, изображены люди пожилого возраста, случайно выхваченных из их повседневной жизни на улицах города Кишинева . Рисунки выполнены   с  эмоциональной подробностью и деталировкой, словно  художница пытается вовремя выхватить  мгновение и зафиксировать ускользающее время и образы нашей эпохи.

Детские работы дополняют авторское высказывание художницы . Здесь мы видим  и молдавский фольклор , культуру и быт молдавского народа, молдавские ковры в современно интерпретации, парящие над нашим краем, видим все, что дорого и близко  нам.