Skip to content

Chișinău. Imagini, semne, simboluri. Expoziție de fotografie de stradă ( street photography)/Кишинев. Образы, знаки, символы. Выставка стрит фотографии.

August 15, 2015

afisha

Chișinău. Imagini, semne, simboluri. Expoziție de fotografie de stradă ( street photography).

Participanți: Valeria Barbas, Alex Bred, Gabriela Isac, Serjio Lobourenko, Denis Nicolai, Maria Sava, Valeria Sirețanu

Vernisaj: 18 august, 2015, ora 19:00
perioada: 18 august -1 septembrie, 2015
Orar: marți, vineri, duminică, 17:00-20:00
Locație: Zpațiu, Muzeul Zemstvei, Str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Expoziția relevă rezultatul workshop-ului de fotografie stradală, condus de fotograful polonez Tomasz Kulbowski. Workshop-ul s-a desfășurat pe parcursul a trei zile, cei șapte participanți fiind selectați în bază de concurs. Scopul atelierului a fost de a lucra în direcția antrenării sensibilității vizuale și elaborării maximale a instinctului creativ al fotografului, precum și interacțiunea acestuia cu oamenii și spațiul public. În cadrul atelierului, participanții workshop-ului s-au concentrat pe crearea unor imagini informative semnificative, care pot fi atât parte a unei serii, cât și fotografii desinestătătoare, integre, ce acționează ca o istorie a unui cadru. Locul/subiectul principal de studiu fotografic a fost mun. Chișinău. Tomasz Kulbowski – fotograf originar din Lublin, Polonia, profesor și promotor al fotografiei documentare și de stradă. Tomasz este inițiatorul și directorul proiectului Eastreet, dedicat fotografiei documentare și celei de stradă din regiunea Europei de Est. http://www.kulbowski.com

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Institutului Polonez din București, Warsztaty Cultury in Lublin. Organizatorul evenimentului în Chișinău, ONG Art Platforma. Coordonator Tatiana Fiodorova, tel. 68524419

Zpatiu funcționează cu sprijinul Ministerului Culturii din Republica Moldova si organizatiilor Oberliht, KSAK, Azart

 

 …………………………………………………………….

Кишинев. Образы, знаки, символы.  Выставка стрит фотографии.

участники выставки: Валерия Барбас, Александр Бердичевский, Габриэла Исак, Сергей Лобуренко, Денис Николай, Мария Сава, Валерия Сирецану

открытие: 18 августа 2015, время 19:00

период: 18 августа – 1 сентября 2015                                                                            

График работы: вторник, пятница, воскресенье 17.00-20.00                                        

Место: Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale) str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Выставка является результатом трехдневного воркшопа по стрит-фотографии, который проводил польский фотограф Томаш Кулбовски (Tomasz Kulbowski). Вокршоп проводился на конкурсной основе, где участвовало семь фотографов из Молдовы. Целью воркшопа было поработать в направлении усиления визуальной чувствительности и максимальной отработки творческого инстинкта фотографа и его взаимодействия с людьми и общественным пространством. На практических занятиях участники воркшопа сфокусировались на создании значимых информативных образов в фотографиях, которые могут быть в составе серии или выступать в качестве истории одного кадра. Основным местом фото исследования стал город Кишинев. Томаш Кулбовски фотограф из Люблина, Польши. Педагог и промоутер стрит и документальной фотографии. Создатель и руководитель проекта Eastreet, посвященного уличной и документальной фотографии из стран региона Восточной Европы. http://www.kulbowski.com

Мероприятие организованно при поддержке Polish Institute in Bucharest, Warsztaty Cultury in Lublin. Организатор мероприятия встречи в Кишиневе NGO Art Platforma. Координатор Федорова Татьяна, tel. 68524419

Простраство Zpaţiu функционирует при поддержке Министерства Культуры Молдовы и организаций Oberliht, KSAK, AZART.

 ……………………………………………………

Chisinau. Images, signs, symbols. Exhibition Street photography.

participants: Valeria Barbas, Alex Bred, Gabriela Isac, Serjio Lobourenko, Dionis Nicolai, Maria Sava , Valeria Sirețanu

Opening: August 18, 2015 Time 19:00

period: August 18 – September 1, 2015                                                                         

Schedule: Tuesday, Friday, Sunday 17.00-20.00                                                                   

Space: Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale) str. Al. Şciusev 103, Chişinău

The exhibition is the result of a three-day street photography workshop, which conducted the Polish photographer Tomasz Kulbowski. Workshop conducted on a competitive basis, which was attended by seven photographers from Moldova. The main goal of the workshop was working towards a better visual sensitivity – getting the most from the photographer’s creative instinct and his interaction with the people and the public space. Participants of the workshop focused on creating meaningful images, which are informative and can work both as a part of a series or as a strong, singular “one image story”. The main place of research was the city of Chisinau. Tomasz Kulbowski is a photographer based in Lublin, Poland. Educator and promoter of street and documentary photography. Originator and director of the Eastreet project, dedicated to Street Photography from Eastern Europe. www.kulbowski.com
The workshop is supported by the Polish Institute in Bucharest and Workshops of Culture in Lublin, Poland. The main partner of the project in Chisinau NGO Art Platforma. Exhibition coordinator: Tatiana Fiodorova, tel: 068524419, tfiodorova@gmail.com

Space Zpaţiu operates with the support by The Ministry of Culture of Moldova and organizations such as Oberliht, KSAK, AZART.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: