Skip to content

Masă rotundă organizată în cadrul Institutului Patrimoniului Cultural al A.Ş.M.

March 30, 2015

Joi, 19 martie, în incinta Institutului Patrimoniului Cultural a fost organizată Masa rotundă cu prilejul vizitei Dnei Tatiana Oltean, doctor în muzicologie, lector universitar la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca (Departamentul de Muzicologie-Pedagogie, disciplina  Istoria  muzicii).

1

photo by Artploshadka

Tatiana Oltean este autoarea cercetării publicate sub titlul Mitul Meşterului Manole în lumina binomului creator Lucian Blaga – Sigismund Toduţă în 2012 la Editura Eikon, Cluj, volum distins cu Premiul Uniunii Scriitorilor din România, filiala Cluj, la secţiunea Debut, coautor, împreună cu Fodor Attila, Lucian Ghişa şi Oana Andreica, la volumele colective Camerata XXI. Atelier muzical‑coregrafic (MediaMusica, Cluj, 2006) şi Camerata XXI. Simfonia de cameră – atelier de cercetare şi creaţie (MediaMusica, Cluj-Napoca, 2007). Preocupările sale muzicologice includ aspecte analitice în creaţia compozitorilor români, artele spectacolului şi binomul mitologie‑muzică.

Pe 17, 18 martie curent Dna Tatiana Oltean a ţinut prelegeri la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, axate pe Mitul lui Orfeu în istoria muzicii, de la naşterea şi semnificaţiile mitului în Antichitatea greco-romană, ajungând la ”explozia” mitului în muzica secolului al XX-lea. Master class-ul fiind organizat în cadrul Programului CEEPUS (coordonator V.Tcacenco, dr. în studiul artelor, Şef Secţia Integrare Europeană și Mobilitate Academic AMTAP).

Evenimentul desfăşurat în cadrul Institului Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova(pe 19 martie), a fost condus de Directorul Institutului Patrimoniului Cultural, Dl.Victor Ghilaş, dr. hab, care a prezentat structura şi activitatea Institutului, cu referire la publicaţiile principale şi periodice, deasemenea, la masa rotundă participând cercetători ai Centrului Studiul Artelor, secţia audio-vizuale: Dna Violeta Tipa, conferenţiar, dr. în studiul artelor, şef al secţiei audio-vizuale, sector muzicologie – Dna Parascovia Rotaru, dr. în studiul artelor, Dl. Vasile Chiseliţă dr. în studiul artelor, Dra. Elena Nagacevshi, dr. în studiul artelor, sector teatrologie şi cinematografie– Dna Elfrida Coroliov, dr. în studiul artelor, Dna Dorina Khalil-Butucioc, cercetător ştiinţific, Dl. Alexandru Bohanţov, dr. în studiul artelor, arte plastice – Dna Victoria Rocaciuc, dr. în studiul artelor, coordonator de eveniment – Valeria Barbas, cercetător ştiinţific. DSC_0034                                                 În cadrul mesei rotunde s-au discutat subiecte ce ţin de :

  • Posibilităţi de colaborare inter-instituţională pe linie ştiinţifică;
  • Aspecte generale privind funcţionarea sistemului de educaţie şi a procesului de  predare-învăţare clujean (specialitatea muzicologie), în cadrul ciclului universitar şi post universitar, doctorat;
  • Necesităţi privind racordarea la cele mai recente şi prestigioase realizări (publicaţii, articole, monografii, reviste) în domeniul artei, implicit a muzicologiei;
  • Oportunităţi de aplicare a cercetătorilor la diverse proiecte şi granturi. În acest sens, Dna Oltean împărtăşind cu cercetătorii I.P.C. experienţa sa de Director al unui grant de cercetare postdoctorală finanţat de CNCSIS, intitulat Avatarurile mitului „Orfeu” în istoria muzicii (proiect realizat în perioada 2010‑2012) şi familiarizând cu Programul CEEPUS.

Programul CEEPUS este un program regional de mobilitate academică, care derulează în Europa Centrală şi de Est începând cu anul 1993. Programul se realizează în temeiul unui Acord internaţional de cooperare. Programul CEEPUS III include urmatoarele activităţi: stagii universitare şi postuniversitare, cursuri intensive, cursuri de limbă, excursii studenţeşti, activităţi de predare. Mobilităţile  studenţilor şi profesorilor realizate în regim FREEMOVER.Detalii aici https://www.ceepus.info/default.aspx

DSC_0051

Deasemenea, Dna Oltean a realizat o relatare succintă a cercetării prezentate în cadrul programului CEEPUS la tema Evoluţia mitului lui Orfeu în istoria muzicii, contextualizată în raport cu evoluţia societăţii, mentalităţilor, imaginii artistului de-a lungul epocilor parcurse, dar mai ales pusă în relaţie cu evoluţia însăşi a genurilor muzical-scenice (operă, balet, etc.) Observaţiile făcute în cursul discuţiei au permis identificarea unor problematici comune bine conturate, în ceea ce priveşte editarea monografiilor, a deplasărilor de documentare în biblioteci europene de prestigiu, probleme generale de fund raising.

S-a constatat, totodată, o deschidere privind stabilirea unor acorduri de colaborare bilaterală. Desfăşurată într-o atmosferă de înaltă ținută academică, această reuniune a fost şi o întâlnire de suflet, în vederea stabilirii unui dialog cultural, inter-insituţional, ştiinţific şi artistic, marcat de un schimb colegial de publicaţii recente pentru bibliotecile ambelor Academii.

Valeria Barbas, cercetător ştiinţific, coordonator eveniment

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: