Skip to content

Expoziţia CityScape la Tipografia 5. Un nou spaţiu alternativ de gândire şi reprezentare

March 19, 2015

Peisaje urbane la Expoziţia CityScape /post production release/

новый-2

Inaugurarea unui nou spaţiu neconvenţional la Tipografia 5 a fost marcată de vernisajul expoziţiei de artă contemporană CityScape

(4 decembrie 2014). Expoziţia CityScape face parte din proiectul grandios „KunsTräume – Spaţii Artistice Alternative în Moldova”, elaborat, organizat şi finanţat de Goethe Institut. Scopul proiectului KunsTräume este de a identifica şi de a amenaja spaţii alternative, ca acestea să devină accesibile şi cultural-utile pentru societatea civilă.

Localităţile urbane fiind încă în procesul de transformare întâmpină mai multe obstacole. Multe construcţii, clădiri şi spaţii din mediul urban şi-au pierdut destinaţia iniţială. Prin proiectul KunsTräume-spaţiile alternative din localităţile urbane ar putea să devină accesibile pentru societatea civilă şi artiştii ar avea posibilitatea să le atribuie un nou sens prin diverse intervenţii artistico-culturale.”, menţionează Lilia Dragneva, coordonator de proiect KunsTräume.

Artiştii sunt seismografe şi, în acelaşi timp, actori ai schimbărilor în societate. Iar pentru sprijinirea iniţiativelor artistice în spaţiul urban la Tipografia 5, în inima oraşului, a avut loc deschiderea unui nou spaţiu alternativ şi prezentarea unei instalaţii-galerii mobile în cadrul expoziţiei CityScape, care a făcut posibilă transformarea viselor de artă (kunsträume) şi a „insomniilor artiştilor în realitate. IMG_3472 photo: Ruben Agadjanean

”Spaţiul este situat în clădirea Editurii Universul, edificiul însuşi este un exemplu elocvent de arhitectură socialist-modernistă, localizat în centrul capitalei. Re-utilizând acest spaţiu abandonat în scopuri culturale, sperăm la o stabilire, extindere şi dezvoltare a unui nou Centru cultural. Instalaţia prezentată – este un set de pereţi mobili care ar putea acţiona ca o zonă de expoziţie flexibilă, destinată pentru organizarea intervenţiilor culturale, cum ar fi spectacolele şi expoziţiile în spaţii care nu sunt predestinate unor astfel de scopuri. Astfel, cu un mic efort, orice parc, gradină sau alt spaţiu public se poate transforma într-o galerie de artă ”, relatează Mihai Ţurcanu, art director Tipografia 5.  

                                     IMG_3501 

                                     IMG_3529   photo: Ruben Agadjanean

CityScape a reunit sub tavanul cu bîrne de beton al fostei tipografii a Editurii Universul ,într-o atmosferă pronunţat ”industrial”, 4 artişti : Igor Yakubenko, Alex Platon, Valeria Barbas şi Sébastien Thomazo (FR), fiecare cu o viziune proprie privind dimensiunile oraşului, viziuni relatate, proiectate, instalate şi pictate în limbaje diferite. Concepţia noului spaţiu este de a lansa o platformă de intersectare a diferitor forme de artă, focusarea pe o fuziune dintre medii artistice, iar în cadrul expoziţiei CityScape aceste forme intermediatice dialogând întru abordarea conceptelor ce ţin de identitatea oraşului în tranziţie.

                                     IMG_3536  photo: Ruben Agadjanean

Expoziţia multi-media CityScape a inclus:

  • prezentarea unei instalaţii mobile realizate de Igori Yakubenko, menită de a facilita organizarea unei expozitii în spaţii ce nu sunt destinate acestui scop:                                                                                                                                                                                                                                                                    IMG_3590      photo: Ruben Agadjanean
  • o expozitie de ilustratii realizate de Alex Platon
  • o expoziţie de artă audiovizuală realizată de Valeria Barbas
  • prezentarea unei proiecţii de animaţie realizată de artistul francez Sébastien Thomazo.

                                     IMG_3487 photo: Ruben Agadjanean                                                                                                                                               La Vernisajul Expoziţiei au luat cuvânt: Mihai Ţurcanu, Art Director Tipografia 5, Beate Kohler , Directoarea Goethe-Institut, Bukarest, Fabian Muhlthaler , Directorul Centrului Cultural German de la Cluj, coordonatorul proiectului KunsTaume, Valeria Barbas, artistă participantă, fiind deasemenea prezent un public numeros de artişti, muzicieni, participanţi ai proiectului şi amatori de artă.

                                     IMG_3572 photo: Ruben Agadjanean                                                                                                                                                O portretizare a oraşului în chip şi faţă a fost realizată de tânărul artist Alex Platon în seria de ilustraţii “Insomnia”, expusă pe simezile modulelor componente ale instalaţiei mobile realizate de Igor Yakubenko.

                                    2                                           Photo: Locals.md

De ce Insomnia şi cine sunt ”bărboşii”? – simplu, relatează A. Platon, am ales denumirea după timpul în care au fost create lucrările, adică pe timp de noapte. Oamenii expusi sunt oameni de artă care crează şi care m-au inspirat sa creez :Viktor Gausa, Pokras Lampas, Chet Faker.

                                    IMG_3550

                                    IMG_3596                                  photo: Ruben Agadjanean

Spaţiul abandonat al Tipografiei a fost umplut de sunetele ambientale într-un dialog urban al oraşelor Chişinău şi Berlin, în cele 3 proiecţii prezentate de artista şi compozitoarea Valeria Barbas:“Monument of Transition”, “Journal of a hole” şi “Atitlo” , ultimul realizat în Berlin în colaborare cu artişti din Grecia, Ucraina şi Germania.

                                    12                                     Photo: Anya Galatonova, project “Atitlo”

Autoarea explorează peisajul identitar sonor al oraşelor, relevând aspectul de tranziţie fie al Chişinăului: în “Monument of Transition”, un colaj video sonor, având în prim plan simbolul lucrărilor de construcţie upside down, într-o asamblare a unui monument dedicat proceselor de tranziţie

                                    4 Photo: Locals.md –  Monument of transition”, audio-visual installation by V.Barbas                                                                                                                                                                                           fie al Berlinului: în “Atitlo”, instalaţia audio-vizuală realizată de Valeria Barbas în colaborare cu Andreosopoulos Dimitris, Hleb Anfisa, Margaritidou Dimitra, Okello Sisilia (Robyn H.) în cadrul proiectului Art as a civic action, organizator – Citizens of Europe, susţinut de Erasmus + program. Proiectul reflectă o vizine proprie a artiştior privind con/structurile identitare la nivel local, naţional şi European. Proiectul a fost lansat la Galeria Agora, Berlin.

14Photo: PC Journal of a hole6Photo: PC Atitlo project ”Unul dintre proiectele la care lucrez în prezent este identificarea portretului sonor al oraşelor, sau a identităţii sonore a acestora, fixând atenţia pe  acele transformări de ordin socio/politic, cultural, economic, de gândire etc. Prin instalaţiile de sound şi video expuse în spaţiul Tipografiei 5 am ţinut să invit publicul să parcurgă un altfel de ”drum”,  acel al tranziţiilor (post comuniste şi capitaliste), de la edificarea unui monument al tranziţiei în centrul oraşului Chişinău, la intersecţia bulv. Ştefan cel Mare cu str. Bănulescu –Bodoni, la depăşirea zidului berlinez, ca simbol al transcederii unor frontiere  (geo/politice şi de mentalitate), urmărind procesele tranzitive de schimbare, con-fuzi(e)une a identităţilor, şi creare a unei noi identităţi a unui oraş multicolor şi multicultural precum este Berlinul. Iar în final, această problematică este reflectată prin prisma infrastructurii de drumuri în Jurnalul unei Găuri, o intervemţie în spaţiul public al Chişinăului. Odată ce Chişinăul apare drept ” încă un oraş european în construcţie”, drumurile perforate, groapa în sine devine un simbol al perioadei de tranziţie,  o cale deloc uşoară de parcurgere pentru societatea din R.Moldova. ”menţionează V. Barbas

                          7  Photo: PC   Atitlo project

 Amprentele identităţii din instalaţia audio-vizuală Atitlo realizată de Valeria Barbas s-au materializat pe gresia unui perete al spaţiului Tipografiei, o amprentă caligrafică lăsată de Alex Platon.

                         8                                         Photo: Locals.md “Insomnia” by Alex Platon

De asemenea, o altă perspectivă, prin intermediul a acelor clipe de amintire, despre oraşul plasat într-un anumit interval de timp şi spaţiu, a fost realizată de pictorul francez Sébastien Thomazo în cadrul proiectului Quelles sont nos ruines? (Care sunt ruinele noastre?), în colaborare dintre artiştii din Franța, Rusia și Moldova.

                          3  photo: Locals.md Sébastien Thomazo Quelles sont nos ruines?

Detalizările din memorie, desene, tichete, elementele arhitecturii fixate pe fragmente de hîrtie de ambalaj, elemente de reciclare, toate au fost adunate şi asamblate de atistul Thomazo într-un colaj grafic cu titlul”Ce qu’il en reste.(Souvenir de Chişinău)”. Colajul, desfăşurat după lungimea liniei orizontului de 5, 80metri, a fost alcătuit sub aspectul unei frize, precum menţionează autorul şi a prins viaţă în animaţia realizată.

                           10                                         Fragment , photo: Estelle Chaigne Sébastien Thomazo Quelles sont nos ruines?

Lansarea expoziţiei CityScape a oferit diverse optici asupra condiţiei oraşului contemporan, mai multe perspective, practici şi forme de artă intersectându-se şi dialogând în noul spaţiu alternativ de gândire şi reprezentare lansat la Tipografia 5, un spaţiu ce îşi aşteaptă cu o deosebită deschidere (a uşilor, ferestrelor, pereţilor, mentalităţilor) vizitatorii, dar şi artiştii cu noi proiete şi idei.

—————————————————————————————————————————————————

RU

Новoe альтернативное пространство творческого мышления в Типография № 5

Городской пейзаж в лицах и звуках на выставке CityScape . /post production release/

 

Открытие нового нетрадиционного пространства Типография № 5 было отмечено вернисажем выставки современного искусства CityScape (4 декабря 2014 года). Выставка CityScape является частью проекта “KunsTraumе – Альтернативные художественные пространства в Молдове “, разработанный, организованный и финансируемый Институтом Гете. Целью проекта KunsTraumе является выявление и организация альтернативных пространств, которые станут доступными и полезными для культурного развития гражданского общества.

“Городская среда, будучи в процессе преобразования по-прежнему сталкивается со многими препятствиями. Многие сооружения, здания и городские пространства утратили своё первоначальное предназначение. Проект KunsTraumе даёт возможность создать в существующей городской среде – альтернативные пространства, которые могут стать доступными для гражданского общества. Художники могли бы придать им новое значение, используя различные художественно-культурные средства”- отмечает Лилия Драгнева, координатор проекта KunsTraumе.

Художники являются сейсмографами и, в то же время, актёрами в процесе изменения общества. С целью поддержки подобных художественных инициатив в городской среде, в Типографии № 5, которая находиться в самом центре города, состоялось открытие нового альтернативного пространства и была представленна инсталляция мобильной галереи в экспозициии CityScape.Выставка позволилa превратить Mечты Искусства (KunsTraumе) и «бессонницу»художников в реальность.

Aльтернативное пространство находится в здании Издательства «Universul» , само здание – является примером социалистической современной архитектуры, расположенной в центре города. Новое предназначение/ использование этого заброшенного места для культурных мероприятий /целей, возможно, будет способствовать созданию, расширению и развитию нового культурного центра.

Представленная инсталляция– это своеобразная мобильная конструкция, которая могла бы выступать в качестве гибкой выставочной арт площадки, предназначенной для организации культурных мероприятий, таких как перформансы, спектакли и выставки в помещениях, не приспособленных для подобных целей. Таким образом, с небольшим усилием, любой парк, сад или другие общественные места могут быть преобразованы в художественную галерею”, сообщает М. Цуркану, арт-директор Типография № 5 .

В бывшем здании Издательства «Universul» под сводом из бетонных балок, в сугубо «индустриальной/промышленной» атмосфере,   выставка CityScape объединила четырех художников: Игоря Якубенко, Алекса Платона, Валерию Барбас и СебастьянаТомазо(FR), каждый со своим собственным видением городской среды будучи спроецированной, расписанной или созданной в виде инсталляции, оперируя различными средствами выражения. Концепция нового пространства состоит в создании своеобразной платформы для пересечения различных форм искусства, сфокусированной на слиянии различных форм творческой деятельности.

В рамках выставки CityScape пересечение разных форм творческой деятельности способствовало конкретизации концепции: идентичности города в переходный период.

Выставка-мультимедиа CityScape включила:

  • Презентацию мобильной инсталляции, созданной Игорем Якубенко для облегчения организации выставок в местах, не предназначенных для этой цели;
  • выставку иллюстраций, автор Алекс Платон
  • выставку аудиовизуального искусства, автор Валерия Барбас
  • презентацию анимации, созданной французским художником Себастьяном Томазо.

На вернисаже выставки CityScapeс вступительным словом выступили: Михаил Цуркану, арт-директор Типографии № 5, Беате Кёлер, директор Института Гёте, Бухарест, Фабиан Мюльталер, директор Немецкого Культурного Центра в Клуже и координатор проекта KunsTaume, Валерия Барбас, художница, участница выставки. Также на выставке присутствовала многочисленная аудитория: художники, музыканты, участники проекта и любители искусства.

Cвоеобразный «Портрет города» в лицах и формах создал Алекс Платон в серии иллюстраций”Бессонница” которые были представленны на составных модулях мобильной инсталляции, созданной Игорем Якубенко.

Почему ”Бессонница” и кто эти “бородатые”? –”Просто, я выбрал название так как работы были созданы, ночью, когда меня мучила бессонница. Изображённые люди –это креативные личности, создающие искусство, творчество которых вдохновило меня: Viktor Gausa, Pokras Lampas, Chet Faker” – обьесняет художник А. Платон.

Заброшенное пространство Типографии № 5 было наполнено звуками окружающей городской среды типичной для 2 городов:Кишинева и Берлина. Этот городской диалог был создан художницей -композитором Валерией Барбас которая представила три проекции: “Памятник транзиции “, “Дневник одной ямы” и “Atitlo”,последний был создан в Берлине в сотрудничестве с художниками из Греции, Украины и Германии. Автор исследует звуковую идентичность городской среды, выявляя особенности переходного периода, свойственные Кишиневу (в видео-звуковом коллаже “Памятник транзиции “,посвященном транзитным процессам, где на переднем плане формируется собирательный образ перевёрнутого символа строительства), либо Берлину(в аудиовизуальной инсталляции “Atitlo”, выполненной в сотрудничестве с художниками Dimitris Andreosopoulos, Anfisa Hleb, Dimitra Margaritidou, Sisilia Okello (Robyn H.) в рамках проекта Art as a civic action, организатор – Citizens of Europe, при поддержке программы Erasmus +.Проект отражает субъективное видение художников структуры идентичности на местном, национальном и европейском уровне. Проект был представлен в Agora Gallery, Берлин.).

Один из проектов, над которыми я работаю сейчас является идентификация звукового портрета paзличных городов, или их звуковая идентичность, фиксируя внимание при этом на изменениях социально-политического, культурного, экономического и ментального планов. В Аудио и видео-инсталляциях, представленных в заброшенном пространстве Типографии № 5, зрителям было предложено пройти переходный путь (пост-коммунистический и капиталистический) от строительства памятника транзиции в центре Кишинева(на пересечении бульв. Штефан чел Маре и ул. Бэнулеску-Бодони), до Берлинской стены инсталляции “Atitlo”, – как символа трансцендентности границ (гео-политических и ментальных) , таким образом исследуя переходные процессы изменения, мутации, слияния, а также создания новой идентичности, многоцветного и многокультурного города, каким является Берлин. Эта проблематика находит свое отражение в третьей проекции, посредством дорожной инфраструктуры в Дневнике одной ямы –интервенции в публичном пространстве Кишинева. Так как Кишинев выступает как “ещё один европейский город в процессе формирования” c перфорированными дорогами, где сама яма/дыра становится символом переходного периода– это далеко не простой путь преодоления для молдавского общества.“- объясняет Валерия Барбас

Образ аудио-визуальнных отпечатков идентичности из инсталляции Atitlo, созданной Валерией Барбас перенёсся и материализовался на кафеле одной из стен в пространстве Типографии № 5, в каллиграфическом отпечатке Алекса Платона.

Иная перспектива городской среды, через воспоминания о городе, помещенном в определенное время и пространство, была создана французским художником Себастьяном Томазо, в рамках проекта Quelles sont nos Ruines? (Что такое наши руины?) организованного французским творческим коллективом «Мастерские Ветра» в сотрудничестве c художниками из Франции, России и Молдовы.

Осколки памяти, рисунки, билеты, архитектурные элементы, прикрепленные к упаковочной бумаге, элементы переработки, были собранны и сгрупированны художником Себастьяном Томазо в графический коллаж под названием “Ce qu’il en reste.(Souvenir de Chişinău)”. «Коллаж, развёрнутый по горизонтали (длина – 5, 80m) был создан подобно фризу и зажил своей жизнью в данной анимации» – утверждает автор.

Выставка CityScape выявила многогранность проблемы развития современной городской среды. Наличие разных точек зрения, множество перспектив, практик и форм искусства, которые пересекаясь и взаимодействуя между собой в новом альтернативном пространстве способствуют развитию творческого мышления. Новoe альтернативное пространство творческого мышления в Типографии № 5 широко распахнуло свои двери для всех любителей современного искусства, открытое для творческих поисков, идей и проектов талантливых художников.

This slideshow requires JavaScript.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: