Skip to content

Chișineu – oraș în transformare/ Expoziția de fotografii, vernisaj: 14 august 2014, ora 19:00

August 13, 2014

1scroll down for English – – –

RO
– – – – –

Chișineu – oraș în transformare
vernisaj: 14 august 2014, ora 19:00
perioada: 14-26 august 2014
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău
http://zpatiu.wordpress.com/

Expoziția de fotografii Chișineu – oraș în transformare cuprinde lucrările mai multor autori, locuitori ai Chișinăului dar și lucrările artiștilor care au avut ocazia să petreacă cîteva săptămîni sau luni în oraș, în cadrul programului de rezidență CHIOȘC. Lucrările lor documentează schimbările și transformările prin care trece capitală noului stat apărut în urma destrămării URSS.

Tema expoziției, așa cum e reflectată în titlul ei, problematizează modul în care s-a format spațiul urban în ultimii ani și în care chișinăuienii locuiesc, își petrec timpul și participă la diferite activități, și cum acest spațiu influențează relațiile sociale și practicile cotidiene – cum el ne formează ca colectivitate și cum ne raportăm la el ca indivizi.

Spațiul public, care altfel poate fi înțeles ca un spațiu comun – cel care oferă premizele pentru formarea unei societăți responsabile și gata să-și asume actul guvernării ale bunurilor comune, reprezintă tema principală propusă de inițiatorii acestei expoziții.

Artiștii, prin intermediul fotografiei documentare și a unor performance-uri documentate pe video, prezintă noi perspective asupra modelui socialist de organizare a spațiului urban, pe care l-am moștenit din perioada sovietică, și transformările prin care acest model de organizare a vieții publice și private a fost nevoit să treacă în ultimele două decenii. În lucrările lor se observă cum vechiul model spațial se adoptă la noile condiții economice și realități politice, determinate de flux de capital și interese private, care de cele mai dese ori domină asupra interesului public.

Expoziția se înscrie în seria de proiecte cu titlul Centrul Civic al Chișinăului și face apel la chișinăuieni de a se pătrunde de importanța pe care o poate avea spațiul public în formarea unei comunități vii, deschise și responsabile.

PARTICIPANȚI

Valeria BARBAS
Tatiana FIODOROVA
Michal HOLY
Natalia JURMINSKAYA
Ramin MAZUR
Mihai MOLDOVANU
Alina POPA
Ion ROȘCA
Vladimir US

EN
– – – – –

I Chisinau – city in transformation
opening: August 14, 2014, 7 pm
period: August 14-26, 2014, 14-18:00
Zpace (Casa Zemstvei Guberniale)
Sciusev str. 103, Chisinau
http://zpatiu.wordpress.com/

The exposition of photography Chisineu – a city in transformation includes the works of 5 authors, residents of Chisinau, who document the changes and transformations through which the capital of the new state, which appeared after the fallout of USSR, is passing.

The theme of the exposition, as it is reflected in its title, tackles the problem of the way the space was shaped within the last years and how the residents of Chisinau live, spend their time and participate in various activities, and how this place influences the social relations and the daily practices – and how it shapes us as individuals and collectivity.

The public space, which can be otherwise understood as a common space – the one that offers the premises for shaping a responsible society and one ready to assume the act of governing the common goods, constitutes the main subject of the exposition.

The artists, through documentary photography, present new perspectives on the socialist model of organizing the urban space, which we inherited from the soviet period, and the transformations through which this model of organization of public and private life was imposed to pass within the last two decades. In their works there can be observed how the old spatial model adapts to the new economic conditions and political realities, determined by flux of capital and private interests, which prevail upon the public interest.

The exposition is part of the series of projects under the title Civic Center of Chisinau and appeals to the residents of Chisinau to be aware of the importance which the public space can have in shaping a lively, open and responsible community.

PARTICIPANTS

Valeria BARBAS
Tatiana FIODOROVA
Michal HOLY
Natalia JURMINSKAYA
Ramin MAZUR
Mihai MOLDOVANU
Alina POPA
Ion ROȘCA
Vladimir US

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: