Skip to content

[KSA:K] ATELIER DE SCRIERE CREATIVĂ PENTRU ARTIȘTI – CONTINUITĂȚILE MODERNITĂȚII SOCIALISTE

April 9, 2014

ATELIER DE SCRIERE CREATIVĂ PENTRU ARTIȘTI – CONTINUITĂȚILE MODERNITĂȚII SOCIALISTE
Perioada: 10-17 aprilie 2014
Prima întrunire va avea loc joi, 10 aprilie, ora 11:00
Eveniment organizat de: KSAK- Centrul pentru Artă Contemporană, Chişinău în parteneriat cu Catedra
UNESCO Studii Sud-Est Europene a Universităţii de Stat din Moldova
Locaţia: Centrul pentru Artă Contemporană Chișinău KSA:K
Adresa: str. Bănilescu-Bodoni 5, ap. 2
Tutorele atelierului – Ovidiu Tichindeleanu, filozof și teoretician al culturii (RO/MD).
Scopul practic al acestui atelier este de a ajuta artiștii vizuali locali să scrie individual și în grupuri mici o scurtă relatare artistică, care ar putea fi trimisă la cererea unei expoziții internaționale. Artiștii vor trece prin procesul de scriere a unui text pentru a realiza câte o lucrare atât existentă cât și imaginară și vor primi în egala măsură feedback-ul editorial. Tema apelului virtual va fi mai exact “Continuitățile Modernității Socialiste”, cu un accent mai special care va fi prezentat nemijlocit în cadrul atelierului. Atelierul va avea loc în cadrul a două întruniri în decursul a doua zile și va întruni 15-20 participanți.
Coferința Paradigma Criticii Marxiste a Modernismului și Contextul Abordarilor Actuale ale Artei Contemporane
și Atelierul Continuitățile Modernității Socialiste sunt o contribuție realizată de Centrul KSAK în parteneriat cu Catedra UNESCO Studii Sud-Est Europene a Universității de Stat din Moldova, la proiectul Traduceri culturale. Revizuirea notelor de subsol. lansat de LCCA (Centrul pentru Arta Contemporană din Letonia) din Riga, în cooperare cu centrul cultural Drugo More din Rijeka, Croația și platforma culturală IZOLYATSIA din Donețk, Ucraina.
Parteneri asociaţi: Teatru SPALATORIE, Chişinău, Asociația Oberliht, Chisinau, Universitatea din Aberdeen, Scoția, Marea Britanie. Proiectul este susținut de Fundația Culturală Europeană din Amsterdam.
Centrul pentru Artă Contemporană – [KSA:K] este o instituţie independentă, non-profit, înregistrată în anul 2000. Strategia Centrului este de a dezvolta forme culturale şi practici artistice care să reflecte dinamica transformărilor sociale, politice şi economice din societate. Centrul desfăşoară activităţi de advocacy pentru promovarea de politici culturale care să susţină definirea şi consolidarea poziţia artistului şi a practicilor de artă contemporană în societate. www.art.md

Pentru detalii:
Tel. + 373 22 237272
GSM + 373 (0) 69237056

Lilia Dragneva
Director
Centrul pentru Artă Contemporană, Chișinău KSA:K

CREATIVE WRITING WORKSHOP FOR ARTISTS – THE CONTINUITIES OF THE SOCIALIST MODERNITY
Period: April, 10-17, 2014
The first meeting will take place on Thursday, April 10, at 11:00
Event organized by: KSAK- Center for Contemporary Art, Chisinau in partnership with the UNESCO Chair of Eastern European Studies at the State University of Moldova
Location: Center for Contemporary Art, Chisinau KSA:K
Address: str. Bănilescu-Bodoni 5, ap. 2
Workshop tutor: Ovidiu Tichindeleanu, philosopher and cultural theorist (RO/MD).

The practical purpose of this workshop is to help local visual artists to write, individually and in small groups, a brief artistic account that could be sent at the request of an international exhibition. The artists will go through the process of writing a text related to the realisation of both an existing and a fictional work, and they will also receive editorial feedback. The topic of the virtual call for projects will be The Continuities of Socialist Modernity, with a special emphasis, which will be presented at the workshop. The workshop will include two meetings over a period of two weeks, and can accommodate 15-20.participants.

The Conference The Paradigm of the Marxist Critique of Modernism and the Context of Current Approaches of Contemporary Art and the Workshop The Continuities of the Socialist Modernity are the contribution of the KSAK Center, in partnership with the UNESCO Chair of Eastern European Studies at the State University of Moldova, to the project Cultural translations. Revisiting footnotes. launched by LCCA (The Latvian Centre for Contemporary Art) in Riga, in cooperation with the cultural centre Drugo More in Rijeka, Croatia and the cultural platform IZOLYATSIA in Donetsk, Ukraine. Associated partners: Teatru SPĂLĂTORIE, Chisinau, The Oberliht Association, Chisinau, University of Aberdeen, Scotland, UK. The project is supported by the European Cultural Foundation in Amsterdam.
Center for Contemporary Art – [KSA:K]
[KSA:K] Center is a non-profit, independent institution established in 2000.
The new strategy of the Center is the development of cultural forms and art practices that reflect the dynamic of the social, political and economic transformations of the society. The Center supports advocacy activities in promoting cultural policies suitable for defining and strengthening the position of artists and contemporary art practices in society. www.art.md
For details:
Tel. + 373 22 237272, GSM + 373 (0) 69237056
Lilia Dragneva
Diretcor
Center for Contemporary Art, Chisinau KSA:K

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: