Skip to content

[art.md] CE SUNT RUINELE NOASTRE?/ Atelier și prezentarea rezultatelor la Chișinău

October 16, 2013

1395959_4845677359085_739647826_n

 

CE SUNT RUINELE NOASTRE?
Atelier și prezentarea rezultatelor la Chișinău
Perioada: 11-17.10.2013
Vernisaj: 17 octombrie 2013, ora 19:00
Locația: Tipografia 5, str. V. Pârcălab 45
Proiect finanțat de Institutul Francez.
Parteneri de proiect în Moldova: Tipografia 5, Locals.md
Intrare liberă

În perioada 11-17 octombrie 2013, la Chișinău are loc o reuniune internațională a artiștilor din Franța, Rusia și Republica Moldova, organizată de Colectivul Les Ateliers du Vent (Rennes) în parteneriat cu Centrul pentru Artă Contemporană, Chișinău [KSA:K]. Un atelier de conlucrare, care va culmina cu o prezentare finală, ce va demonstra publicului larg viziunile participanților, ce se referă la genericul: ce sunt ruinele noastre?
Atelierul internațional va reuni artiști și practicieni care vin din diverse sfere artistice pentru o reflecție comună la tema ruinelor.

Curatoriat de Alain Helou (Franța) în colaborare cu Lilia Dragneva (Rep. Moldova), atelierul prezintă o conlucrare între artiști, regizori de teatru, cineaști, performeri, etc. Ideea proiectului constă într-o reânterpretare creativă a ruinelor: specifice sau simbolice, ruinele care ne înconjoară, pe care le creăm noi înșine, cele care ne reprezintă pe noi ca indivizi în parte sau fiind integrați într-o societate.

Acest atelier internațional intrunește artiști din Franța, Rusia și Rep. Moldova:
Franța: Céline Le Corre, Elizabeth Saint Jalmes, Sébastien Thomazo, Poch, Honet, Gilles Respriget, Sébastien Roux.
Rusia: Diana Machulina, Serghei Kalinin, Dmitry Bulnygin
Moldova: Max Kuzmenko, Valeria Barbas, Mark Verlan, Mila Buoroș, Tatiana Fiodorova, Vadim Țiganăș, Doriana Talmazan, Ruben Agadjanean.
Selecția artiștilor invitați a fost realizată de directorul artistic al proiectului Alain Helou, în colaborare cu Centrul [KSA:K].

Rezultatele atelierului, ce vor reuni lucrări artistice de cele mai diverse genuri (de la explorarea sunetului la pictura în ulei, de la environoment la peiese teatrale), vor fi prezentate în ziua vernisajului, care va avea loc pe data de 17 octombrie, la ora 19:00, la Tipografia 5.

Chișinăul este una din etapele unui proiect de lungă durată, cu același titlu, care întrunește artiștii din cele trei țări, pentru o colaborare interdisciplinară care ar explora problematica ruinelor.

Proiectul dat presupune nu doar crearea unor condiții pentru o activitate artistică în comun, dar evocă o strategie pe termen lung de colaborare între instituții și organizații artistice independente din diferite țări. Astfel, acest proiect de lungă durată include atelierul care a avut loc la Moscova, Rusia, în ianuarie 2013, atelierul la Chișinău (octombrie 2013), de asemenea rezidența artistică și expoziția polidisciplinară la Renns, Franța (mai 2014).

Persoane de contact:
Lilia Dragneva – dragneva@gmail.com , Nataliya Puchenkina – ruinesadv@gmail.com
Alain Hélou alain@lesateliersduvent.org

LES ATELIERS du Vent (“Atelierele vântului”), Rennes, Franța este un colectiv artistic, un loc de muncă, de schimb și de experiment. Ei găzduiesc rezidențe de scurtă și de lungă durată, sprijină și încurajează producția artistică. Ei au lansat expoziții, piese de teatru, cabarete, și multe alte happening-uri, mai mult de o sută de proiecte din diverse discipline începand cu anul 1996.
www.lesateliersduvent.org

Centrul pentru Artă Contemporană – [KSA:K] este o instituţie independentă, non-profit, înregistrată în anul 2000. Strategia Centrului este de a dezvolta forme culturale şi practici artistice care să reflecte dinamica transformărilor sociale, politice şi economice din societate. Centrul desfăşoară activităţi de advocacy pentru promovarea de politici culturale care să susţină definirea şi consolidarea poziţia artistului şi a practicilor de artă contemporană în societate. www.art.md
Tel. + 373 22 230202, GSM + 373 (0) 69237056
++++++++++++++++++++++++++++++
WHAT IS «OUR RUINS»?»
Workshop & Public presentation in Chisinau
From 11 to 17 October 2013
Public presentation: 17 October 2013, at 19:00
Location: Tipografia 5, st. V. Pârcălab, 45
Access to the presentation is free and open for all

From 11 to 17 October 2014 Chisinau welcomes an international meeting gathering various artists from Russia, France and Moldova, organized by Les Ateliers du Vent (Rennes, France) together with Chisinau Center for Contemporary Art KSA:K. For this occasion, the workshop accompanied by a public presentation will be held for artists to give their own vision of the question: What is «our ruins»?

During the international workshop, artists of various disciplines are invited to express theirs visions the theme of ruins.
Curated by Alain Hélou (France) and co-coordinated by Lilia Dragneva (Moldova), this workshop is focused on exchanges and joint work between visual artists, stage directors and performers around the theme of ruins: the ruins that we observe and analyze, both concrete and intangible. We are interested in the ruins around us, those that we produce and those by which we are constituted, either as individuals or as a society.

The international meeting will gather various artists from Russia, France and Moldova

Franța: Céline Le Corre, Elizabeth Saint Jalmes, Sébastien Thomazo, Patrice Poch, Honet, Gilles Respriget, Sébastien Roux
Rusia: Diana Machulina, Serghei Kalinin, Dmitry Bulnygin
Moldova: Max Kuzmenko, Valeria Barbas, Mark Verlan, Mila Buoroș, Tatiana Fiodorova, Vadim Țiganăș, Doriana Talmazan, Ruben Agadjanean.

The participants are selected \on the basis of a pre-selection conducted by Alain Hélou, artistic director of the project, accompanied by KSA:K.

The cooperation between artists will result in creating various works of art presenting different practices (music, visual arts, installations, performances). The works will be presented on Thursday, the 17th of October at 19-00 at Tipografia 5. The presentation will be opened by artists involved as well as by official representatives of different structures, which supported the project. Access to the exhibition is free and open for all.
.
Chisinau: one step in the realization of a multiannual project bringing together artists from three countries for an interdisciplinary cooperation on the theme of ruins.

This project is based not only on the artistic collaboration but also on the idea of a teamwork between independent art structures and institutions from various countries.
Based on the principle of long-term research, the first step of the project consists of a workshop in Russia (which took place in January, 2013), another workshop in Moldova (in October 2013), and an art-residency followed by a multidisciplinary exhibition in France (in May 2014).

Contact presse
Lilia Dragneva dragneva@gmail.com
Nataliya Puchenkina ruinesadv@gmail.com
Alain Hélou alain@lesateliersduvent.org
Phone: + 373 (022) 237272, + 373 (0) 69237056

Les Ateliers du Vent (Rennes, France) is a collective of artists, a place to work, exchange and experiment. They host short and long-term residencies and work at supporting projects and production. They have created exhibitions, plays, cabarets, and many other happenings. More than a hundred projects of all disciplines since 1996.

Center for Contemporary Art – [KSA:K] is a non-profit, independent institution established in 2000. The strategy of the Center is the development of cultural forms and art practices that reflect the dynamic of the social, political and economic transformations of the society. The Center supports advocacy activities in promoting cultural policies suitable for defining and strengthening the position of artists and contemporary art practices in society.

Documentation sources:
Internet site: lesateliersduvent.org (section « international projects »)
Presentation of the project attached hereto
Facebook page « QUELLES SONT NOS RUINES? »

This project is supported by Institut Français
In partnership with: Locals.md, Tipografia 5

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: