Skip to content

Eleonora Brigalda și discipolii săi în dialog cu trecutul

August 10, 2013
0
Cu titlul generic al expoziției ”Trecutul în viitor” un grup de masteranzi de la Facultatea Arte Plastice și Design al Universității pedagogice de Stat ”I.Creangă” împreună cu coordonatorul expoziției Eleonora Brigalda , ne incintă să reflectăm la interfuziunea trecutului, prezentului și viitorului.
Eleonora Brigalda, profesor universitar,  ne relatează : ”Concentrată într-un ambiant spiritual complex al Bibliotecii Municipale B.P.Hajdeu, Filiala de Arte ”Tudor Arghezi” , expoziția ”Trecutul în viitor” prin reevaluarea conceptelor de trecut și viitor, artă și societate tradiție-contemporaneitate a prilejuit publicului iubitor de frumos un dialog fertil cu universul specific de gândire și sensibilitate a tinerii generații de artiști plastici. Abordând diverse evenimente istorice, de la geto-daci până la deportări, masteranzii – Bolboceanu Svetlana, Cojocaru Stela, Duca Natalia, Grigoriu Elena, Voloh Tatiana, prezintă în cadrul expoziției compoziții figurative și nonfigurative, stilizări decorative  cu vibrante rezonanțe cromatice.
    Atât prin tematică, cât și prin structurile expresive solid închegate, lucrările expozanților atestă o largă disponibilitate de a crea imagini cu o încărcătură simbolică surprinzătoare.
Autorii sunt atrași de structura expresivă a materialelor și tehnicilor care inter-relaționează și determină diversitatea soluțiilor compozițional- volumetrice. În instalații ei realizează o sinteză între vechi și nou, utilizează materiale tradiționale care sunt puse în relații neașteptate, sau materiale neconvenționale. Un deosebit interes prezintă :”Casa amintirilor”, ”Altă realitate”, ”Tezaur.Covor moldovenesc”.
11
Pe link puteti viziona un reportaj realizat de Valeri pentru Radiomagazinul socio-cultural din 27 iunie, interviuri cu masterandele Tatiana Voloh,  Natalia Duca și profesorii Eleonora Brigalda, coordonator expoziție, Ion Morărescu, lector universitar, Liudmila Vozian, șef catedra pictură, Facultatea Arte Plastice și Design, Universitatea pedagogică de Stat ”I.Creangă”.
 Reporter
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: