Skip to content

[ART PLOSHADKA] În perioada 12-14 aprilie 2013 la Chișinău se va desfășura un workshop despre fotografia documentală /В Кишиневе состоится воркшоп по документальной фотографии / Documentary Photography Workshops “Speaking in a loud voice”

March 13, 2013

7 Rooms

În perioada 12-14 aprilie 2013 la Chișinău se va desfășura un workshop despre fotografia documentală destinat fotografilor, fotojurnaliștilor și artisti  din Republica Moldova.

Workshopul face parte din proiectul “Speaking in a loud voice” care își propune organizarea unei serii de workshopuri pentru fotografii și fotojurnaliștii începători din Armeia, Georgia și Republica Moldova. Workshopurile vor favoriza colaborarea dintre fotografiii începători și activiștii societății civile.

Vor fi abordate teme ca: Ce reprezintă fotografia documentară și cum lucrează fotografii altor țări în acest gen; cum să lucrezi la un proiect de durată, cum să cauți finanțare; cum să îmbini fotoreportajul și textul; cum să conlucrezi cu ziariști sau scriitori, cum să lucrezi la un proiect de grup.

Numărul maxim de persoane – 15. Doritorii de a participa la workshop sînt rugați să depună un portofoliu (8 fotografii cu rezoluție mica), o scurtă informație despre sine și motivația de a participa la workshop. Puteți expedia informația completă despre Dvs. pînă la 25 martie curent pe adresa tfiodorova@gmail.com Persoanele selectate vor fi anunțate prin email.

Proiectul este elaborat de către colectivul de fotografi “ Sputnik Photos” din Europa Centrală și de Est. În cadrul workshopului de la Chișinău, fotografii vă vor familiariza cu activitatea “ Sputnik Photos”. http://www.sputnikphotos.com

Partenerii proiectului: Armenia: PanARMENIAN Network NGO, Cehia: People in Need, Georgia: Centrul de Artă Contemporană, Tbilisi, Ungaria: Studioul tinerilor fotografi, Republica Moldova: MediArt Dialog și ART PLATFORMA, Slovacia: Open Society Foundation.

Proiectul este susținut de Fundația Visegrad.

Partenerii proiectului:

MediArt Dialog (contribuie la integrarea mijloacelor tradiționale ale mass-media, a platformelor multimedia).

ARTPLATFORMA (contribuie la crearea unei comunități online a sectorului cultural în Republica Moldova, în vederea consolidării resurselor culturale, precum şi formării,extinderii unui spaţiu cultural comun, care ar acoperi cele mai diverse aspecte ale culturii şi artei).

Coordonatorul de proiect, Tatiana Fiodorova, poate fi contactată cu orice întrebare legată de proiect pe adresa: tfiodorova@gmail.com, tel: 068524419

http://loud-voice.blogspot.com

http://www.artploshadka.wordpress.com

………………………

С 12-14 апреля в Кишиневе пройдет воркшоп по документальной фотографии для молдавских фотографов, фотожурналистов и художников.

Воркшоп пройдет в рамках проекта “Speaking in a loud voice”. Проект направлен на проведение воркшопов для начинающих фотографов и журналистов из стран Армении, Грузии и Молдовы, которые будут способствовать созданию коллективной работы начинающих фотографов и активистов гражданского общества.

Будут рассматриваются такие темы как:  Что такое современная документальная фотография  и как фотографы других стран работают в этом жанре; как работать над  долгосрочным проектом, как искать финансирование; как совместить фоторепортаж  с текстом, как  совместно работать с журналистом или писателем, как работать над групповым проектом.

Максимальное количество участников 15 человек. Желающим принять участие нужно прислать портофолио (8 фотографий с низким разрешением), небольшую информацию о себе и также написать, почему вы хотите участвовать в этом воркшопе. Полную информацию о себе  выслать  до 25 марта на адрес tfiodorova@gmail.com. Отобранные участники будут информированы по электронной почте.

Проект разработан коллективом фотографов “ Sputnik Photos” из Центральной и Восточной Европы. В рамках воркшопа в Кишиневе фотографы  познакомят с деятельностью этого коллектива.  http://www.sputnikphotos.com

Партнеры проекта: ARMENIA: PanARMENIAN Network NGO, CZECH REPUBLIC: People in Need, GEORGIA: Center of Contemporary Art – Tbilisi, HUNGARY: Studio of Young Photographers, MOLDOVA: MediArt Dialog, MOLDOVA: ART PLATFORMA, SLOVAKIA: Open Society Foundation.

Проект поддержан Visegrad Fund

Партнеры проекта в Кишиневе:

MediArt Dialog
«МедиАрт диалог» –  способствовать объединению традиционных средств массовой информации, мультимидийных платформ, сетевых коммуникаций  в продвижении классического и современного искусства, содействовать выработке общей платформы относительно подачи, популяризации, распространения, пиара культурных тем.
mediartdialog.wordpress.com
ART PLATFORMA
направлена на консолидации молдавских культурных ресурсов, а также на формирования и расширения единого культурного пространства, охватывающего самые различные стороны искусства и культуры, такие как современная литература, фотография, современное  искусство, кино и музыка. Цель организации поддержка и продвижение культурного разнообразия,  уделяя особое внимание  влиянию искусства на социальные изменения в обществе. www.artploshadka.wordpress.com

Координатор проекта в Кишиневе Татьяна Федорова. По всем вопросам обращаться по этому адресу: tfiodorova@gmail.com; tel: 68524419

http://loud-voice.blogspot.com

http://www.artploshadka.wordpress.com

……………………………….

english

Documentary Photography Workshops  for emerging moldovan photographers,  photojournalists and artists  will be held in April 12-14 in Chisinau .

Workshop will be held in the framework of “Speaking in a loud voice” project. It aims to conduct workshops for emerging photographers and journalists from Armenia, Georgia and Moldova, which will contribute to a collective work by photographers and civil society activists.
Workshop will deal with such topics as: What is a contemporary documentary photography and how photographers from other countries work within this genre, and how to work on a long term project, how to look for funding, and how to combine photos and  text, how to work together with a journalist or a writer, how to work on group projects.
Maximum number of participants 15. Those wishing to participate should send A portfolio (8 photos in low resolution), a little information about yourself and also write down why you want to participate in this workshop. Complete information about yourself to send until March 29 to the address tfiodorova@gmail.com.

Selected participants will be informed by e-mail after 5 April.

The project is designed by a team of photographers “Sputnik Photos” from Central and Eastern Europe. Within the workshop in Chisinau members of this collective  will talk about their activities. http://www.sputnikphotos.com

Project partners: ARMENIA: PanARMENIAN Network NGO, CZECH REPUBLIC: People in Need, GEORGIA: Center of Contemporary Art – Tbilisi, HUNGARY: Studio of Young Photographers, MOLDOVA: MediArt Dialog, MOLDOVA: ART PLATFORMA, SLOVAKIA: Open Society Foundation.Project supported by the Visegrad FundProject partners in Chisinau:
MOLDOVA: MediArt Dialog
Mediart Dialog facilitation in strengthening of capacities of traditional mass media, development of digital technologies and network communications in promotion of classical and modern arts, assisting in creation of common platform in presenting, popularization, dissemination, propaganda of cultural issues.
mediartdialog.wordpress.comMOLDOVA: ART PLATFORMA
ART PLATFORMA is an NGO promoting and strengthening cultural resources in Moldova through lounching and developing a unique cultural space that would cover different aspects of art and culture, such as literature, photography, visual arts, cinema, music. Our aim is to support and promote cultural diversity, especially bringing social aspect into artistic life of Moldova.
www.artploshadka.wordpress.comProject Coordinator in Moldova Tatiana Fiodorova. To contact us at this address: tfiodorova@gmail.com; tel:68524419
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: