Skip to content

[art.md] IDENTITĂȚI ÎN DERIVĂ (Expoziţie&Colocviu)/ DRIFTING IDENTITIES (Exhibition&Colloquium)

October 26, 2012

scroll down for English version

ro.
++++++++++++++++++++++++++

IDENTITĂȚI ÎN DERIVĂ (Expoziţie&Colocviu)

Locul: Chişinău, Republica Moldova
Perioada: 30 octombrie – 13 noiembrie 2012
Organizator: KSAK-Centrul pentru Artă Contemporană, Chişinău

Expoziţie: 30 octombrie -13 noiembrie (10.00-17.00) intrarea liberă
Deschiderea: 30 octombrie (18.00);
Locul: Muzeul Zemstvei,
Adresa: Str. Sciusev 103

Colocviu: 31 octombrie -1 noiembrie (10.00-18.00)
Locul: Teatrul SPĂLĂTORIE (http://www.spalatorie.md/

)
Adresa: Str. Eminescu 72

IDENTITĂȚI ÎN DERIVĂ se axează pe cercetarea, documentarea şi arhivarea fenomenelor identitare din trecutul şi prezentul societăţilor post-socialiste, şi este dedicat contextualizării tendinţelor identitare (unele mai recente, dar şi unor marker-i reziduali) la două decenii după dizolvarea Blocului Estic.
Astăzi avem de-a face cu ţări care sunt în unele cazuri blocate între influenţa rusească şi procesul de expansiune a UE, iar în altele scindate între naţionalism şi nostalgia pentru fostele regimuri, precum şi între expansiunea pieţei libere şi agresivitatea establishmentului neo-liberal. Intenţia colocviului este de a investiga un spectru mai larg, trecând dincolo de aspectul strict etnic, către o înţelegere mai largă şi către o dezbatere pe tema noţiunii (în continuă schimbare) de identitate şi a aspectelor sale fluide. Astfel, expoziţia cuprinde o serie de proiecte de arte vizuale în calitate de comentarii relevante la adresa stadiului actual al evoluţiei strategiilor de inginerie socială (studii de caz: Bulgaria, Slovacia, Ucraina, Belarus, Republica Moldova, Georgia şi Armenia).

Participanţi:

Expoziţie:
Anatoly Belov [UA], Marina Naprushkina/Napruşkina [BY], Ivan Mudov [BG], Societe Realiste (Ferenc Gróf and Jean-Baptiste Naudy) [FR/HU], Anetta Mona Chisa & Lucia Tkacova [SK], Lucia Nimcova [SK], Dumitru Oboroc [RO/MD], Eliza Ursachi [RO], Ghenadie Popescu [MD], AlteArte team – (Pavel Brăila, Angelika Herta, Lilia Brăila [MD]), Nicoleta Esinencu [MD], Valeria Barbas [MD], Karine Matsakyan/Maţakian & Sona Abgaryan/Abgarian [AM], Sophia Tabatadze [GE], Nadia Tsulukidze/Ţulukidze [GE],

Colocviu:
Pavel Braila [MD], Susanna Gyulamiryan/Ghiulamirian [AM], Nicoleta Esinencu [MD], Tamara Vardanyan/Vardanian [AM], Irina Solomatina [BL], Tatiana Fiodorova [MD], Julia Popovici [RO], Vitalie Spranceana [MD], Vasile Ernu [RO/MD], Tamara Zlobina [UA], Data Chigholashvili/Cigolaşvili [GE], Lesya Kulchinska/Lesia Kulcinska [UA], Eliza Ursachi [RO]
DRIFTING IDENTITIES este curatoriat de Stefan Rusu.
Parteneri de proiect în Moldova: Teatrul Spălătorie, Asociaţia Oberlicht, ICR Chişinău, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naţională al Republicii Moldova

IDENTITĂȚI ÎN DERIVĂ este curatoriat de Stefan Rusu.

Parteneri media: Timpul, Publika TV

IDENTITĂȚI ÎN DERIVĂ face parte dintr-o serie de evenimente publice organizate de Centrul KSAK Centre în cadrul HEICO, în parteneriat cu Fundaţia Heinrich-Boell Brandenburg/Germania, SPACES/Slovacia, Asociaţia Art Today Plovdiv/Bulgaria, Laboratorul de Studii Artistice şi Culturale / Armenia şi Asociaţia GeoAIR /Georgia.

Proiect finanţat de Comisia Europeană

Centrul pentru Artă Contemporană -[KSA:K] este o instituţie independentă, non-profit, înregistrată în anul 2000. Strategia Centrului este de a dezvolta forme culturale şi practici artistice care să reflecte dinamica transformărilor sociale, politice şi economice din societate. Centrul desfăşoară activităţi de advocacy pentru promovarea de politici culturale care să susţină definirea şi consolidarea poziţia artistului şi a practicilor de artă contemporană în societate.

Mai multe detalii despre proiect: http://www.art.md

eng.
++++++++++++++++++++++++++++

DRIFTING IDENTITIES (Exhibition&Colloquium)

Location: Chisinau, Republic of Moldova
Period: 30th of October-13th of November, 2012
Organizer: KSAK-Center for Contemporary Art, Chisinau

Exhibition: 30th of October-13th of November (10.00-17.00) open for the public
Opening: 30th of October (18.00);
Location: Zemstvei Museum,
Address: Str. Sciusev 103

Colloquium: 31st of October-1st of November (10.00-18.00)
Location: SPALATORIE Theater (http://www.spalatorie.md/

)
Address: Str. Eminescu 72

DRIFTING IDENTITIES is focused on researching, documenting and archiving the identity phenomena located in the past and the present of post-socialist societies and it is dedicated to the contextualization of identity tendencies (some recent, but also some residual markers), two decades after the dissolution of Eastern bloc.
What we have today are the countries in some cases trapped between Russian influence and the EU expansion process, and in other cases torn between nationalism and the nostalgia for the former regime, as well as between the expansive development of the open market and the aggressiveness of neo-liberal establishment. The aim of the colloquium is to investigate a wider spectrum, going beyond the exclusively ethnical aspect, towards a broader understanding and debates around the changing notion of identity and its fluid aspects. Thus, the exhibition includes a number of visual art projects as relevant comments on the evolution of the social engineering strategies in its current state (case studies: Bulgaria, Slovakia, Ukraine, Belarus, the Republic of Moldova, Georgia and Armenia).

Participants:

Exhibition:
Anatoly Belov [UA], Marina Naprushkina [BY], Ivan Mudov [BG], Societe Realiste (Ferenc Gróf and Jean-Baptiste Naudy) [FR/HU], Anetta Mona Chisa & Lucia Tkacova [SK], Lucia Nimcova [SK], Dumitru Oboroc [RO/MD], Eliza Ursachi [RO], Ghenadie Popescu [MD], AlteArte team – (Pavel Braila, Angelika Herta, Lilia Braila [MD]), Nicoleta Esinencu [MD], Valeria Barbas [MD], Karine Matsakyan&Sona Abgaryan [AM], Sophia Tabatadze [GE], Nadia Tsulukidze [GE],

Colloquium:
Pavel Braila [MD], Susanna Gyulamiryan [AM], Nicoleta Esinencu [MD], Tamara Vardanyan [AM], Irina Solomatina [BL], Tatiana Fiodorova [MD], Julia Popovici [RO], Vitalie Spranceana [MD], Vasile Ernu [RO/MD], Tamara Zlobina [UA], Data Chigholashvili [GE], Lesya Kulchinska [UA], Eliza Ursachi [RO]

DRIFTING IDENTITIES is curated by Stefan Rusu.

Project partners in Moldova: the Spalatorie Theater, the Oberlicht Association, ICR/Chisinau, the National Museum of Ethnography and Natural History of the Republic of Moldova

Media partners: Timpul, Publika TV

DRIFTING IDENTITIES is part of a series of public events organized by the KSAK Centre in the frame of HEICO, in partnership with the Heinrich-Boell-Foundation Brandenburg/Germany, SPACES/Slovak Republic, the Art Today Association Plovdiv/Bulgaria, the Art&Cultural Studies Laboratory/Armenia and the GeoAIR Association/Georgia.

A project funded by: European Commission

Center for Contemporary Art – [KSA:K] is a non-profit, independent institution established in 2000. The strategy of the Center is the development of cultural forms and art practices that reflect the dynamic of the social, political and economic transformations of the society. The Center supports advocacy activities in promoting cultural policies suitable for defining and strengthening the position of artists and contemporary art practices in society.

More details about the project: http://www.art.md

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: