Skip to content

[ART PLOSHADKA] SUB SEMNUL SOLIDARITĂŢII PROFESIONALE

August 29, 2012

   În perioada 4 aprilie -10 mai, 2012, Universitatea Pedagogică de Stat “I. Creangă” a găzduit prima ediţie a Salonului Profesorilor de Artă Vizuală din Republica Moldova, organizat în cadrul Festivalului Internaţional “Arta şi tradiţia în Europa”. Coordonatorii acestui eveniment Eleonora Brigalda şi Ştefan Popa în colaborare cu Uniunea Artiştilor Plastici din R. Moldova şi Societatea Profesorilor de Arte Vizuale, Iaşi au mizat pe o conlucrare fructuoasă a diverselor instituţii de învăţământ artistic din Republică şi de peste hotare şi speră că organizarea Salonului Profesorilor de Artă vizuală va fi de bun augur şi va deveni un reper stabil în viaţa artistică a Republicii.

Organizat sub semnul demnităţii şi solidarităţii profesionale Salonul Profesorilor de Artă Vizuală din Republica Moldovaetalează o impresionantă forţă de iradiere a potenţialului creativ. Expoziţia cuprinde peste 60 de lucrări de pictură, grafică, artă decorativă, fotografie. Din punct de vedere stilistic şi tehnic aceste lucrări sunt variate şi de o calitate elevată.

Sala Festivă a UPS “I. Creangă”, având un spaţiu generos, a reunit pe simezele sale 49 de profesori – artişti plastici, din 5 instituţii de învăţământ artistic preuniversitar şi universitar: Universitatea Pedagogică de Stat “I. Creangă”(UPSC) – V. Grama, V. Tabac, E. Ajder, A. Uvarov, T. Hubenco, E. Pruteanu-Samburic, A. Cucereavîi, Al. Ermurache, E. Peicev, E. Garştea, V. Herţa, D. Botnari, E. Brigalda, T. Macari, I. Croitoru, Iu. Puzdrovschi, S. Şugjda; Universitatea Tehnică din Moldova (UTM)– L. Hâncu, L. Zastavniţchi, V. Cobzac; Academia de Muzică Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)– V. Jabinschi, S. Fusu, I. Jabinschi; Colegiul de Arte Plastice “A. Plămădeală”– F. Breazu, S. Bădrăgan, G. Jalbă, T. Fabian, I. Sfeclă, I. Svernei, A. Mocanu, Z. Fabian, S. Popa, O. Bachițchi, E. Cojocaru, V. Bachițchi; Liceul academic “I.Vieru”– A. Gimpu, M. Bînzari, Gh. Mitru, O. Guţu, O. Ţîp, C. Chilaru, I. Savin, V. Didic.

La invitaţia UPS “I. Creahgă” la Salon au participat personalităţi notorii din domeniul învăţământului artistic din România, Iaşi: Constantin Tofan-pictor, prof. univ., Preşedinte Uniunea Artiştilor Plastici, Iaşi, Gheorghe Gheorghiţă-Vornicu- sculptor, inspector General I.S.J., Ofelia Huţul(Odobaşu) -pictor. prof., Mariea Boz- pictor, prof.drd. , Raluca Hreniuc- prof. drd.

În cadrul vernisajului, care s-a desfăşurat într-o atmosferă colegială şi de respect reciproc, s-a subliniat că Salonul Profesorilor de Artă Vizuală este locul reunirii talentelor şi competenţelor, al afirmării noului şi al binevenitei confruntări între diferite opinii. Schimbul de experienţă în plan creativ şi didactic,va contribui la conturarea direcţiilor evolutive, inclusiv la nivel personal, dar şi la alinieri, la distanţări, la abordări tematice şi tehnice, la o mai bună situare contextuală şi orientativă a autorilor în context cu evoluţia limbajelor contemporane.

Dialogul intercultural iniţiat în cadrul Salonului Profesorilor de Artă Vizuală va face ca orice operă de artă, indiferent de subiect, de materiale sau tehnici să  ne devină mai apropiată, semnificaţia ei mai accesibilă, iar analiza ei mai tolerantă şi mai pătrunzătoare.

Eleonora Brigalda, Dr. în studiul artelor,

Prof. universitar.

This slideshow requires JavaScript.

articol publicat în revista moldo-italiană IL PRIMO, 2012

photo by A.Cucereavîi

designed by V.Barbas

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: