Skip to content

[ARTPLOSHADKA] Cântecul de dor a pictorului Gheorghe Ţărnă

April 16, 2012

Recent în incinta Consulatului  României în Republica Moldova a avut loc vennisajul expoziţiei de pictură “Cântec de dor” a pictorului Gheorghe Ţărnă realizată în cadrul proiectului “ Artă fără frontiere”

La vernisaj au participat: Consulul Ambasadei Române la Chişinău – D-na Carmen Nicolae, Preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici din R.Moldova D-nul Ghenadie Jalbă, Şeful secţiei de pictură  a UAP – D-nul Tudor Zbârnea, artişti plastici: Iurie Platon, Florentin Leancă, Veaceslav Damir, Ştefan Popa, Grigorii Soltan ş.a. În cadrul expoziţiei Gh.Ţărnă a expus 23 de tablouri realizate în ulei şi acril.

Gheorghe  Ţărnă

Genericul expoziţiei personale  “Cântec de dor” este semnificativ şi exprimă dragostea autorului faţă de meleagurile natale. Născut în Nisporeni  în satul Ciuteşti, Gheorghe Ţărnă vine din zona codrilor. Amintirile din copilărie, viaţa, tradiţiile şi obiciurile de la ţară prezintă izvorul de inspiraţie a pictorului.

În contextul artei noastre contemporane Gheorghe Ţărnă este unul din exponenţii originali ai simbolismului . El posedă capacitatea de a sintetiza realitatea şi a o exprima în forme simbolice.

Format în cadrul Colegiului de Arte Plastice “A. Plămădeală” în clasa profesorului S. Babiuc Ch.Ţărnă îşi continuă studiile în cadrul Academiei de Muzică Teatru şi Arte Plastice la specialitatea – arta decorativă, unde benificiază de îndrumarea profesorilor Al. Şestacovshi, Ludmila Şevcenco, Iurie Lupu. Deşi la facultate studiază profund tapiseria, totuşi urmând chemarea sufletului şi talentului după finisarea studiilor se afirmă în domeniul picturii, devenind în 2009 membru titular al Uniunii Artiştilor plastici din Republica Moldova.

În creaţia sa pornind de la datele realităţii, de la observaţia şi studiul nemijlocit al naturii Gh.Ţărnă interpretează realul conform viziunii sale, tinzând să exprime idei mai bogate în semnificaţie.

Dotat cu un rafinat simţ decorativ el tratează suprafaţa bidimensională a pânzei în acorduri cromatice complementare de rară fineţe, într-o pensulaţie delicată, stilizând formele, fără a cădea în abstracţionism.

Concepţia sa artistică refuză naraţiunea subiectului, exaltarea şi exuberanţa culorii.  Simbolismul său analitic şi predelecţia pentru o paletă cu tonalităţi nuanţate conferă pânzelor sale o anumită stabilitate eternă în lumea realului.

Printr-o sensibilitate muzicală realizată “în surdină” şi un mesaj simbolic se remarcă compoziţiile “Cântec de dor”, “Hotar de sat”, “Păsări în zbor”, “Scrisoare de la bunica”.                                                                                              Eleonora Brigalda, dr. în studiul artelor, prof. universitar                                                                                                                                                                                        

This slideshow requires JavaScript.

One Comment leave one →
  1. Pavel permalink
    August 14, 2012 7:52 pm

    superbe lucrari,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: