Skip to content

[Biblioteca Naională ] Concurs de Ex-libris către aniversarea a 180-a a BNRM

January 23, 2012

Concurs de Ex-libris către aniversarea a 180-a a BNRM

 

În dorinţa de a orienta artiştii plastici, studenţii din instituţiile de învăţământ de profil, spre tematica legată de istoria, rolul şi aniversarea a 180-a BNRM, Biblioteca Naţională, lansează un Concurs Naţional de Ex-libris.

Participanţii la concurs vor prezenta lucrările la Biblioteca Naţională, secţia „Colecţii de artă şi hărţi” până la data de 15 februarie 2012 pe adresa str.31 August 78-A, bl.2 colţ cu

str.Mitropolit Bănulescu Bodoni.

Informaţii la tel.: 24-04-21.

Vernisajul şi premierea lucrărilor vor avea loc la Biblioteca Naţională, în cadrul

manifestărilor SIC 2012, consacrat jubileului BNRM.

 

 

 

              Ministerul Culturii al Republicii Moldova

              Biblioteca Naţională a Republicii Moldova

              Societatea Bibliofililor din Republica Moldova

 

Concurs de Ex-libris către aniversarea a 180-a a BNRM

 

În dorinţa de a orienta artiştii plastici, studenţii din instituţiile de învăţământ de profil, spre tematica legată de istoria, rolul şi aniversarea a 180-a BNRM, Biblioteca Naţională, lansează un Concurs Naţional de Ex-libris.

Biblioteca Naţională este principala bibliotecă a statului responsabilă de conservarea, valorificarea şi salvgardarea moştenirii culturale scrise şi numerice. Ea este succesoarea primei biblioteci publice din (Basarabia), Chişinău, care a fost inaugurată în anul 1832.

După 180 de ani de existenţă, Biblioteca Naţională deţine un fond de 2,5 milioane unităţi, care cuprinde publicaţii în 30 de limbi, stocate de la apariţia tiparului până astăzi. Biblioteca deţine un şir de colecţii, care cuprinde documente cu valoare bibliofilă: Carte veche şi rară, Moldavistica, Audivideoteca, Colecţia de artă şi hărţi.

Pe parcursul istoriei sale biblioteca a schimbat câteva edificii. Din anul 1961, biblioteca s-a mutat într-o clădire nouă, actualul bloc principal al Bibliotecii Naţionale de pe str. 31 August 78A.

În 1986 Biblioteca Naţională a mai obţinut şi o parte din fosta clădire a Seminarului Teologic, actualul bloc nr.2 al bibliotecii.

Simbolul Bibliotecii Naţionale este Cubul BN, care este aplicat pe ediţiile tipărite, în paginna WEB şi în Internet. Cubul simbolizează împlinire în timp şi spaţiu *

Concursul de Ex-libris se doreşte a fi un pas spre promovarea imaginii Bibliotecii Naţionale  prin intermediul lucrărilor de Ex Libris.

Biblioteca îşi propune să promoveze lucrările artiştilor prin editarea unui Catlog.

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL

Expoziţiei – Concurs de Ex-Libris

„ Biblioteca Naţională – 180 ani”

 

  1. Dispoziţii generale

1.1              Concursul de Ex-Libris, consacrat jubileului de 180 ani ai BNRM este organizat de Ministerul Culturii, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova şi Societatea Bibliofililor din Republica Moldova.

 

1.2              Concursul este organizat în scopul promovării imaginii Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova şi familiarizarea publicului cititor cu lucrările de Ex-Libris în acest domeniu.

 

1.3              La Concurs sunt admise toate persoanele care acceptă prezentul Regulament.

 

  1. Organizarea şi condiţiile Concursului

2.1              Pentru organizarea şi desfăşurarea Concursului, aprecierea lucrărilor prezentate la Concurs, se instituie un juriu calificat, format din plasticieni (membri ai UAP), oameni de creaţie. Vor fi acordate următoarele premii:

Premiul I      – 3000 lei

Premiul II    – 2000 lei

Premiul III  – 1500 lei

3 premii speciale – 500 lei fiecare

3 Menţiuni

2.2  Lucrările prezentate trebuie să conţină în mod obligatoriu inscripţia:

Biblioteca Naională 180 ani. R.Moldova; Ex-Libris şi numele titularului. Dimensiunea

maximă a lucrărilor va fi de 14×14 cm.

 

2.2              Autorii pot prezenta un număr nelimitat de lucrări în câte 2

exemplare fiecare. Operele trebuie semnate şi datate.

 

2.3              Sunt admise toate tehnicile grafice, inclusiv grafica de

calculator.

 

2.4              Lucrările vor rămâne în proprietatea organizatorilor, ele vor fi

înregistrate în colecţiile speciale ale Bibliotecii Naţionale, fiind folosite ulterior pentru organizarea altor expoziţii, precum şi pentru ilustrarea unor materiale tipărite, ca: reviste, cataloage, pliante, afişe (cu indicarea numelui autorului).

 

2.5              Participanţii la concurs vor prezenta lucrările la Biblioteca

Naţională, secţia „Colecţii de artă şi hărţi” până la data de 15 februarie 2012

pe adresa str.31 August 78-A, bl.2 colţ cu str.Mitropolit Bănulescu Bodoni.

Informaţii la tel.: 24-04-21.

arteharti@gmail.com

2.6              Vernisajul şi premierea lucrărilor vor avea loc la Biblioteca

Naţională, în cadrul manifestărilor SIC 2012, consacrat jubileului BNRM.

 

2.7              Prin faptul că înaintează lucrările la Concurs, participanţii, dau dreptul Bibliotecii

Naţionale de a prezenta lucrările în mass-media.

 

2.8.        Biblioteca Naţională îşi rezervă drepturile de a prezenta lucrările de Ex Libris în

emisiuni TV, în presă, Internet, broşuri, video, filme, CD.

 

2.9.        Va fi elaborat un Catalog al Expoziţiei, participanţii vor primi gratis câte un

exemplar.

 

2.10. Trimiterea lucrărilor înseamnă acceptarea integrală a acestui

Regulament.

 

2.11.   Pentru asistenţa tehnică a expoziţiei se alocă minimum 300 lei.

 

În  speranţa că ne veţi onora invitaţia de a participa la Concursul de Ex-Libris „Biblioteca Naţională – 180 de ani”, rămânem în aşteptarea confirmării Dumneavoastră.

 

Director general

al Bibliotecii Naţionale                                        Alexei Rău

 

Preşedinte al secţiei Ex Libris,

Societatea Bibliofililor din RM                            Valeriu Herţa

 

Şef serviciu „Colecţie de artă şi hărţi”                  Svetlana Miron

* Sub semnul Cubului

 

170 de ani, cât împlineşte în acest august Biblioteca Naţională, constituie o durată suficientă pentru afirmarea identităţii şi lungirea numelui în veacuri. Calea şi darul, drumul parcurs în timp de această instituţie este unul urcător, ca al albinei ce-şi are urdina în vârf de munte. Şi precum din multele poveri scumpe, ce le strânge albina de la poalele muntelui, rămâne în fagure doar esenţa lor, tot aşa de acolo, de sus, drumul parcurs de BNRM se vede ca un semn sublimat care exprimă esenţa a ceea ce am devenit şi ce urmează să fim. Sau ca o signetă, o emblemă, o marcă.

La începutul ultimului deceniu al secolului trecut, graficianul Aurel Guţu a executat prima signetă a instituţiei noastre. La sfârşitul aceluiaş deceniu, Isai Cârmu a trecut acea emblemă prin crezetul său, aducând-o la perfecţiune. În acest an jubiliar, pictorul grafician Dragoş Popa Miu, mergând pe linia căutărilor primilor doi, a ajuns la imaginea unui cub, faţetele căruia conţin câte o signetă BN.

Ideea de cub este străveche, ea însemnând, în primul rând, împlinire în timp şi în spaţiu. Nichita Stănescu, în secolul trecut, a îmbogăţit-o cu noi sensuri relative la perfecţiune. Precum se ştie, perfecţiunea supremă, divină, este reprezentată prin sferă. Însă aceasta înseamnă nemişcare, moarte. Nici universul, cum a constatat Einştein, nu este sferic, ci cvasisferic. Perfecţiunea vie, mişcătoare, căutătoare, schimbătoare îşi are întruchiparea în cub, simbol ce reprezintă devenirea reală dar şi virtualitatea.

Dragoş Popa Miu a creat mai întâi un videoclip axat pe Cubul BN, din fiecare faţetă a căruia iese câte un set de imagini despre instituţie, despre Salonul Naţional de Carte şi despre alte forme de activitate ale bibliotecii. Cubul BN a devenit simbolul nostru în acest an jubiliar, fiind aplicat pe ediţiile tipărite, în pagina WEB şi în Internet. Cubul BN va deveni în zilele aniversare şi în continuare un totem al nostru, întruchipând într-o sublimare sacră, spiritul generaţiilor de bibliotecari ce au muncit în această instituţie timp de 17 decenii, îngerul nostru ocrotitor, izvorul secret de energii proaspete, înnoitoare, deschizătorul porţii viitorului.

 

 

Alexe Rău

Director general al Bibliotecii Naţionale

august, 2002

 

 

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: