Skip to content

[ARTPLOSHADKA] CULTURA AUDIOVIZUALĂ, Provocări şi tendinţe / СОВРЕМЕННЫЙ ЭКРАН

December 22, 2011

Recent a văzut lumina tiparului monografia CULTURA AUDIOVIZUALĂ, Provocări şi tendinţe , autor Violeta Tipa, dr. în studiul artelor.Carte

C U P R I N S

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. TELEVIZIUNEA: TENDINTE ACTUALE (Violeta Tipa)

1.1.  Globalizarea sau americanizarea audiovizualului………………….

1.2.  Audiovizual autohton: unele aspecte din situaţia actuală

1.3.  Grila de program – politică şi manipulare

1.4.  Divertisment în detrimentul culturii

1.5.  Emisiunile pentru copii: cunoaştere sau dezorientare?

1.6.  Publicitatea: profit cu orice preţ

CAPITOLUL II. FILMUL PE MARELE/MICUL ECRAN (Violeta Tipa)

2.1. Invazia culturii americane

2.2. Filmele pentru copii şi fenomenul Harry Potter

2.3. Filmul de animaţie şi violenţa

CAPITOLUL III. MUZICA ÎN POLITICA EDITORIALĂ A AUDIOVIZUALULUI ŞI INFLUENŢA EI ASUPRA TINEREI GENERAŢII (Victor Ghilaş)

 

CAPITOLUL IV. INTERNETUL – NOU MIJLOC DE COMUNICARE (Violeta Tipa)

4.1. Lumea virtuală a internetului şi adolescentul

4.2. Jocurile de calculator: dependenţă şi agresivitate

CAPITOLUL V. CULTURA AUDIOVIZUALĂ DIN PERSPECTIVĂ PRAGMATICĂ (Violeta Tipa)

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIE

 

СОВРЕМЕННЫЙ ЭКРАН:

ТЕНДЕНЦИИ И ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

ВВЕДЕНИЕ

АУДИОВИЗУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (Наталья Кривуля)

ГЛАВА I. ТЕЛЕВИДЕНИЕ – АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ (Виолета Типа)

1.1 Глобализация или американизация аудиовизуальной культуры

1.2 Сегодняшняя ситуация в сфере национального телевидения

1.3 Программная сеть – политика и манипулирование

1.4 Развлечения в ущерб культуре

1.5 Программы для детей: знания или дезориентация?

1.6 Реклама: деньги любой ценой

ГЛАВА II. ФИЛЬМ НА БОЛЬШОМ / МАЛОМ ЭКРАНЕ (Виолета Типа)

2.1 Нашествие американской культуры

2.2 Фильмы для детей и феномен Гарри Поттера

2.3 Мультипликационные фильмы и агрессивность

ГЛАВА III. МУЗЫКА В СТРАТЕГИИ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ (Виктор Гилаш)

ГЛАВА IV. ИНТЕРНЕТ – НОВОЕ СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИИ (Виолета Типа)

4.1 Виртуальный мир Интернета и подросток

4.2 Компьютерные игры: зависимость и агрессивность

ГЛАВА V. РЕАЛЬНОСТЬ В ЦИФРАХ

5.1 Экран и дети: взрослеем с экраном (Наталья Кривуля)

5.2 Прагматический аспект аудиовизуальной культуры (Виолета Типа)

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: