Skip to content

[]ARP PLOSHADKA] performance Pamant Moldovenesc – video

November 15, 2011

– – -Прокрутите вниз для русского языка – – –

Toți împreună vom încerca să oprim timpul în loc!

La 11 noiembrie 2011 în orașele Europei – Liverpool, Londra, Paris, Berlin, Riga, Lintz, Stockholm, Praga, Slabfurt, Bitola, dar și la Chișinău, va avea loc Festivalul artei vii EXCHANGE RADICAL MOMENTS.
Peste șaizeci de artiști contemporani europeni vor încerca să oprească timpul în ideea de a rezista rutinei din viața de zi cu zi.
În cadrul festivalului internațional EXCHANGE RADICAL MOMENTS la Chișinău va avea loc performance-ul colectiv „Pămînt moldovenesc”. Prin intermediul tehnicilor de improvizații teatrale, coreografice și acrobatice, performance-ul va reprezenta o metaforă a eliberării de hotarele și barierele cu care oamenii se confruntă în viața lor cotidiană.
Locurile desfășurării performace-ului – stațiile de autobuz și troleibuz, gara feroviară, autogara, subteranele, teroleibuzele, autobuzele, microbuzele, trecerile de pietoni și aeroportul.
Orice doritor poate deveni și participant – artiști și spectatori pot deveni atît spectatori, cît și participanți.
Traseul Art Paradei va cuprinde Parcul Central Ștefan cel Mare și Sfînt, Piața Marii Adunări Naționale, Piața Libertății, străzi și bulevarde ale orașului Chișinău, bulevardele Negruzzi și Iuri Gagarin, Decebal și Dacia.
Toți care doresc să participe la performance sînt rugați să vină la 11 noiembrie 2011, în fața havuzului din Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfînt .

Pe site-ul oficial al festivalului http://11moments.org/  va putea fi urmărită transmisia directă din toate cele unsprezece țări participante. Live stream-ul din Chișinău va putea fi urmărit pe: http://11moments.org/location/chisinau/  .

Participanti: Studioul de Teatru Improvizat: Natalia Jurminskaia, Vladimir Sumanski, Ramin Mazur; Grupul de Dans Modern: Alexandra Sosnicova, Sergiu Golovnea, Olga Braga cit si oaspeti de peste hotare: Danil Belkin(Ucraine), Inna Aslamova(Bielorusia); corul “Rapsodia” in frunte cu directoarea Natalia Barabansikova, gimnastul si artistul de circ Anatolie Jornea; maestru in arte martial Anatolie Burucenco, studentii Liceului teatral orasenesc si elevii Scolii de arta plastica Sciusev: Nadea Koptina, Dasha Udalova,Misha Grajdian ; Centrul MediArt Dialog, Natalia Anisimova, jurnalista Inga Milosavljevic.

Studioul de Teatru Improvizat: Natalia Jurminskaia, Vladimir Sumanski

Stațiile de troleibuz, deplasare pe bd. Ștefan cel Mare
Centrul MediART DIALOG, Natalia Anisimova, acțiunea Pure Space, studenții Liceului teatral orășenesc, elevii Școlii de Artă Plastică Sciusev

Stații auto
Gimnastul și artistul de circ Anatolie Jornea, ; maestru in arte martial Anatolie Burucenco

 Trecerea subterană, artista Fiodorova Tatiana

Performance în troleibuze
Corul RAPSODIA si Natalia Barabanskaia

Grupul de dans modern: Alexandra Sosnicova, Sergiu Golovnea și oaspeți de peste hotare, Corul RAPSODIA si Natalia Barabanskaia, Artista Tatiana Fiodorova

Autorul proiectului „Pămînt moldovenesc” este artista: Tatiana Fiodorova.

Organizator al festivalului: MOMENTE RADICAL VALUTAR – DIEFABRIKANTENhttp://www.fabrikanten.at/

Parteneri: Artploshadka, KSAK
Parteneri informationali: ArtClue si Enews.md

————RU————

Все вместе попытаемся остановить время!
11 ноября 2011 года в 11 городах Европы, таких как Ливерпуль, Лондон, Париж, Берлин, Линц, Рига, Стокгольм, Прага, Слабфурт, Битола, а также в Кишиневе пройдет фестиваль живого искусства EXCHANGE RADICAL MOMENTS.
Около 60 европейских художников одновременно попытаются остановить время в попытке противостоять рутинной повседневной жизни.
В рамках международного фестиваля EXCHANGE RADICAL MOMENTS в Кишиневе пройдет коллективный перформанс «Молдавская земля». С помощью художественных, театральных, танцевальных и акробатических импровизаций перформанс станет метафорой освобождения от барьеров и границ, с которыми люди сталкиваются в своей повседневной жизни.
Место проведения перформанса – это автобусные и троллейбусные остановки, железнодорожный вокзал, автовокзал, подземные переходы, троллейбусы, автобусы, макси такси, пешеходные переходы и аэропорт.
Участником может стать любой желающий, художники и зрители смогут стать исполнителями и наблюдателями одновременно.

Маршрут арт-парада пройдет через Центральный Парк Штефана Чел Маре, Площадь Национального Собрания, Площадь Свободы, проспекты и улицы города Штефана Чел Маре , Негруцы и Юрия Гагарина, Дечебал и Дачия.

Все, кто желает принять участие в перформансе, встречаются 11 ноября в 11 часов утра у фонтана в Центральном Парке Штефана Чел Маре.

11/11/11 на официальном сайте фестиваля http://11moments.org/  будет прямая трансляция из всех 11 стран участниц. Live stream из Кишинёва можно будет посмотреть http://11moments.org/location/chisinau/

Участники перформанса: Студия театральной импровизации: Наталья Журминсткая, Владимир Шиманский, Рамин Мазур; Группа современного танца “Voices”: Александра Сошникова, Сергей Головня, Ольга Брага и международные гостиДанил Белкин (Украина), Инна Асламова (Белоруссия); хор “Рапсодия” руководитель Наталья Барабанщикова, журналист промоутер хора Инга Милосавльевич, гимнаст и цирковой артист Анатолий Жорня, Мастер восточных единоборств Анатолий Бурученко, студенты Городского Театрального Лицея и Художественной школы Щусев: Надя Коптина,Даша Удалова, Миша Граждиян; Центр МедиАрт Диалог с Натальей Анисимовой
Автор проекта «Молдавская земля»: Федорова Татьяна

Организатор фестиваля: EXCHANGE RADICAL MOMENTS – DIE FABRIKANTENhttp://www.fabrikanten.at/
Партнеры проекта:
Портал Культуры и Искусства ARTPLOSHADKA,
https://artploshadka.wordpress.com/
Кишиневский Центр Современного искусства KSAK, http://www.art.md/

…………………………………………………………..

Taken together, try to stop time!

November 11, 2011  Eleven European cities, such as Liverpool, London, Paris,Berlin, Linz, Riga, Stockholm, Prague, Slabfurt, Bitola, as well as in Chisinau will host a festival of live art EXCHANGE RADICAL MOMENTS.
Approximately sixty European artists will simultaneously try to stop time in an attempt to counter the routine of everyday life.
The international festival EXCHANGE RADICAL MOMENTS in Chisinau will be a collective performance “Moldavian land.” With the help of art, theater, dance and acrobatic performance improvisation becomes a metaphor for liberation from the barriers and boundaries that people face in their daily lives.
Place of performance – this bus and bus stop, train station, bus station, subways, trolleys, buses, maxi taxis, pedestrian crossings and the airport.
Participants can be anybody: artists and the audience will become performers and observers at the same time.

The route of the art parade will pass through Central Park, Stefan cel Mare area of ​​the National Assembly, Freedom Square, avenues and streets, Stefan cel Mare Negruta and Yuri Gagarin, Decebal and Dacia.

Everyone who wants to participate in performance, be there November 11 at 11 am at the fountain in Central Park, Stefan cel Mare.

11/11/11 at the official festival website http://11moments.org/ there will be a live broadcast from all eleven participating countries. Live stream from Chisinau can be viewed http://11moments.org/location/chisinau/

Participants performing: Studio Theatre Improvisation: Natalia Jurminskaya, Vladimir Szymanski, Ramin Mazur | Dance modern Group Voices: Alexandra Sosnicova, Serghei Golovnea,  Olga Braga and International guests Danil Belkin(Ucraine), Inna Aslamova(Belorussia) | The choir “Rhapsody” with director Natalia Barabanschikova | Journalist-Promoter: Inga Milosavljevic | Gimnast and Circus Artist: Anatolie Jornea | Students: City Theatre Lyceum and the Art School Sciusev: Nadea Koptina, Dasha Udalova,Misha Grajdian | Center MediArt Dialog director Natalia Anisimova | Master of martial arts: Anatolie Buruchenk

Author of the project «the Moldavian land”: Tatiana Fiodorova

Festival organizer EXCHANGE RADICAL MOMENTS – DIE FABRIKANTENhttp://www.fabrikanten.at
Project Partners:
Portal of Culture and Art ARTPLOSHADKA,
https://artploshadka.wordpress.com/
Chisinau Center for Contemporary Art KSAK, http://www.art.md/

http://journalartploshadka.wordpress.com

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: