Skip to content

[art.md]Chişinău Circumvention – progresul artistic şi social în regiunile periferice

November 7, 2011

ro.

Chişinău Circumvention – progresul artistic şi social în regiunile periferice Conferinţă, Chişinău, Republica Moldova
Universitatea de Stat, str. A. Mateevici 60, blocul principal, Sala de Conferinţe – 511, 9 – 10 noiembrie 2011, 11-18

Această conferinţă a fost concepută ca o platformă de colaborare între artişti, manageri de artă şi curatori pentru a se întalni și face schimb de experienţe. Evenimentul este axat pe dezvoltarea cooperării trans-regionale între iniţiativele independente de artă localizate în spațiul post-sovietic, dar și celor din afara lor.
Tema principală a conferinţei este modul în care arta poate funcţiona ca o forţă de propulsie pentru progresul social în ţările în care instituţiile culturale nu sunt neapărat acelea de care poţi depinde sau la care te poţi afilia. Cum artiştii tratează subiectul progresului social? Ce dificultăţi există acolo unde producătorii de artă activează sau de unde provin și ce practici artistice le pot circumscrie?

Artiştii invitaţi, curatorii şi managerii de artă din Suedia, Georgia, Belarus şi Republica Moldova vor vorbi despre strategii cu privire la modul de a opera în regiunile periferice în raport cu propria activitate. Cum ar putea o iniţiativă artistică să funcţioneze autonom? Cum poate fi organizată producţia şi dezvoltat discursul artistic, în contextul în care piaţa de artă este inexistentă? Acestea sunt întrebările existenţiale pe care artiştii şi producătorii de cultură le-au vehiculat în ultimile decenii, într-o zonă unde noţiunea de tranziţie s-a transformat în context.

După conferinţa din septembrie 2011, organizată la Kalmar, sa mizat pe un număr de zece colaborări ce vor fi demarate în colaborare cu artiştii din ţările invitate. Intenţia acestei conferinţe ca şi a inițiatorilor – Kalmar Konstmuseum (www.kalmarkonstmuseum.se ), KSAK Centrul pentru Artă Contemporană (www.art.md ), Asociaţia Oberliht (www.oberliht.com/ ), organizată cu sprijinul proiectului Forţa Creatoare al Institutului Suedez, este ca această reuniune să contribuie la iniţierea unor noi proiecte de colaborare între participanţi.

Pe lângă Conferinţă va fi organizată şi o Expoziţie, cu participarea artiştilor implicaţi în conferinţă, curatoriată de Ştefan Rusu şi Martin Schibli. Deschiderea va avea loc Marţi, 08 noiembrie la ArtHotel (str. Gh. Asachi nr.. 53 / 1, lit “A”, Chişinău.) la 17.00 şi la Muzeul Zemstvei ( Schiusev str. 103, Chisinau), la ora 19.00.

Vorbitori: Lado Darakhvelidze (GE), Lilia Dragneva (MD), Asa Elzen (SE), Klas Eriksson (SE), Tatiana Fiodorova (MD), Asa Jungnelius (SE), Johanna Karlin (SE), Giorgi Kevlishvili (GE), Max Kuzmenko (MD), Martin Schibli (SE), Daniel Segerberg (SE), Irina Solomatina (BY), Giorgi Tabatadze (GE), Vadim Ţigănaş (MD), Vladimir Us (MD).

Proiectul este realizat cu sprijinul:
Institutului Suedez, Centrului pentru Artă Contemporană KSAK, Asociaţiei Oberliht

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi:
Director de Expoziţii:
Martin Schibli, martin.schibli@kalmarkonstmuseum.se
Coordonator: Ola Carlsson, ola.carlsson@kalmarkonstmuseum.se

____________________________________________

eng.

This conference was created as a networking platform for the future, for artists, art managers and curators to meet and share experiences. The event is focused on developing cross-regional cooperation among independent art initiatives from post-Soviet countries and beyond.

The main theme for the conference is how art can work as a propelling force for social progress in countries where cultural institutions are not necessarily something you can depend on. How do artists work with questions of social progress? What difficulties are there where the art producers work or come from regarding the artistic practice that needs to be circumvented?

The invited artists, curators and art managers from Sweden, Georgia, Belarus and the Republic of Moldova will talk about their strategies on how to operate in peripheral regions in relation to their own work. How could an art initiative operate autonomously? How can you organize production and develop art discourse in the context of a nonexistent art market? These are the existential questions that artists and producers of culture has dealt with for decades, where a notion of transition is a given context.
After the conference in Kalmar in September we counted ten newly created collaborations involving artists from invited countries. It is the intention of the conference and its contributors Kalmar konstmuseum (www.kalmarkonstmuseum.se ), KSAK Center for Contemporary art (www.art.md/ ), the Oberliht Association (www.oberliht.com/ ), with support from the Creative Force project of the Swedish Institute, that the meetings between the attendees will lead to new collaborative projects.

In conjunction with the conference there will be an exhibition, by the artists of the conference curated by Stefan Rusu and Martin Schibli, opening at ArtHotel (Gh. Asachi str. nr. 53/1, lit. “A”, Chisinau) at 16.00 and Zemstvei Meseum ( Schiusev str. 103, Chisinau) at 19.00.on Tuesday 8th of November.

Speakers: Lado Darakhvelidze (GE), Lilia Dragneva (MD), Åsa Elzén (SE), Klas Eriksson (SE), Tatiana Fiodorova (MD), Åsa Jungnelius (SE), Johanna Karlin (SE), Giorgi Kevlishvili (GE), Max Kuzmenko (MD), Martin Schibli (SE), Daniel Segerberg (SE), Irina Solomatina (BY), Giorgi Tabatadze (GE), Vadim Tiganas (MD), Vladimir Us (MD).

With grateful support from: Swenska Institute, Oberliht Association, KSAK Center for Contemporary Art, Chisinau

For further information please contact:
Director of Exhibitions:
Martin Schibli, martin.schibli@kalmarkonstmuseum.se
Coordinator: Ola Carlsson, ola.carlsson@kalmarkonstmuseum.se

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: