Skip to content

[ARTPLOSHADKA] Ion Croitoru -Expoziţia personală “Ritmuri cromatice”

October 30, 2011

Ion Croitoru

Născut:24 martie 1948, Seleşte, Nisporeni, Republica Moldova

Studii:

Colegiul Republican de Arte Plastice “Alexandru Plămădeală”, clasa profesorului Anatolie Grigoraş -secţia pictură;

Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” – secţia pictură;

Din anul 1990 – Lector universitar – UPS “I.Creangă”, catedra pictură.

Membru titular al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova.

Expoziţii personale:

1994 Centrul expoziţional “Constantin Brăncuşi”, Chişinău

2000 Centrul expoziţional “Constantin Brăncuşi”, Chişinău

2004 Galeria de Artă “Silva” Buşteni, România

Expoziţii colective:

1992-2010 – Saloanele de primăvară,Centrul expoziţional “Constantin Brăncuşi”, Chişinău

1992-2010 -Saloanele de toamnă,Centrul expoziţional “Constantin Brăncuşi”, Chişinău

2000 – Expoziţie Frankfurt am Main, Weksterbon, Dramachstat,Germania

2001-2010 – Saloanele Moldovei, Chişinău, R.Moldova, Bacău, România

2003 – Expoziţie jubiliară 100 ani  de activitate a UAP.Republica Moldova

2003 – Ziua naţională a României, Centrul expoziţional “Constantin Brăncuşi”, Chişinău

Lucrări în colecţii de stat şi particulare din ţară şi străinătate.

La vernisaj au participat : A.Vatavu , decanul Facultăţii Arte Plastice şi design, A.Simac, dr. în studiul artelor, şef catedră Metodica predării desenului, Cezara Gheorghiţă, şef catedră pictură, Tudor Braga, critic de artă, Florin Tudorie, ministru consilier, Anatol Rurac, Oleg Cojocaru artişti plastici, membri ai UAP : T. Macari, Ecaterina Ajder, Valeria Barbas, Stefan Popa, Sergiu Bădrăgan ş.a

În expoziţia personală “Ritmuri cromatice” organizată în incinta Secţiei Consulare a Ambasadei României, artistul Ion Croitoru expune 24 de tablouri realizate recent în ulei pe pânză. Stilul pictorului Ion Croitoru este greu integrabil într-un curent anumit. Modalitatea  de exprimare artistică înscriindu-se pe traectorii diverse:impresioniste, postimpresioniste, foviste, expresioniste sau abstracte. Integritatea derulării plastice nu este afectată, deoarice elementul de bază care asigură această integritate este culoarea.

Eporate de detalii nesemnificative peisajele şi portretele realizate de către pictorul Ion Croitoru se remarcă printr-o expresivitate deosebită: spectacolul imaginilor realizat poliritmic şi cromatic înregistrează un nivel perceptual.

În peisaje pictorul transmite un amplu şi convingător sentiment al vastelor întinderi spaţiale, în portrete nu este preocupat de aspectul fizic al modelului, ci evocă “existenţa” lui spaţială, iar în compoziţii se simte atras de intersecţiile, interacţiunile “lumii paralele”. – menţionează coordonatorul proiectului E.Brigalda, dr. în studiul artelor.

Cezara Gheorghiţă , şef catedră pictură, UPS.”I.Creangă”  afirmă:” Pictorul Ion Croitoru planează lin între concret şi imaginar, între real şi abstract, astfel încît peisajele, naturile statice, capătă note de imaginativ. Culoarea în tablourile sale este elementul forte, element care tensionează compoziţia sau invers o calmează, provocînd spectatorul într-o manieră sugestivă.”

This slideshow requires JavaScript.

One Comment leave one →
  1. November 1, 2011 12:22 pm

    un blog interesant.. am citit cu placere articolele

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: