Skip to content

[ARTPLOSHADKA] Expozitia Tudor Fabian [RO]

May 10, 2011

Grafică şi pictură de factură modernistă

O expoziţie de grafică şi pictură inedită, atât prin realizarea imaginii, cât şi prin conţinutul tematic, ne-a oferit cunoscutul artist-grafic Tudor Fabian în ajunul Sfintelor sărbători de Paşti, la Secţia Consulatului Ambasadei  Române în Chişinău. Personalitate bine conturată, graficianul s-a afirmat în grafica naţională la începutul anilor 2000 cu o activitate consecventă de factură modernistă.

La vernisajul expoziţiei ,, Tudor Fabian [RO]’’ au participat: Tiberiu Trifan, Şeful Secţiei Consulare, Ghenadie Jalbă, Preşedintele UAP din Republica Moldova, Liviu Hîncu critic de artă, artişti plastici , colaboratori ai Consulatului, prieteni, colegi şi admiratori ai artei plastice. Expoziţia a fost prezentată de coordonatorul proiectului   „ Artă fără frontiere  ” – Eleonora Brigalda, doctor în studiul artelor.

foto: Eleonora Brigalda, Ghenadie Jalbă, Tudor Fabian, Tiberiu Trifan.                                                    Expoziţia  va derula din 21aprilie- 09 iunie 2011.

 Născut la Colibaş, Tudor Fabian  studiază la început la Colegiul de Arte Plastice „I.Repin”, actualmente „A.Plămădeală”(1985-1989) fiind impresionat în special de metodica predării profesorilor Eudochia Zavtur şi Larisa Cuzneţov. Devenind student al Academiei de Arte Plastice şi Arhitectură  din Kiev el studiază  în atelierul neobositului academician Andrei Cebâkin, care pe mulţi i-a strunit în taimnele desenului, graficii.Între anii 1997-1998 îşi aprofundează studiile în cadrul magistraturii studiind tehnicile gravurii. Locuind  în Ucraina şi activînd în calitate de maistru în studierea tehnicilor de gravură la Academia de Arte Plastice , Facultatea Grafică, iar mai apoi în calitate de Web-Designer la Compania de telecomunicaţii  Tudor Fabian mereu participă la expoziiţii din ţară şi străinătate .În 1995 devine membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Ucraina.

Revenind în 2000 în ţară se impune ferm în viaţa artistică naţională cu numeroase expoziţii personale de grafică, participă la tabere şi concursuri naţionale şi internaţionale. În 2002 este titularizat membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova. Tudor Fabian este deţinătorul premiului Virtuosus, pentru originalitate în artă (2004); Premiului Saloanele Moldovei XV (2005);  Bursei de Merit a Fundaţiei SOROS-MOLDOVA (2005); Premiului I, Saloanele de primăvară , decernat de UAP din R.Moldova (2007). Lucrările lui se află în colecţii publice şi particulare din România, Republica Moldova, Rusia, Ucraina.

Din 2006 pînă  în prezent activează în calitate de cadru didactic la Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” din Chişinău.

„Tudor Fabian este unul din cei mai valoroşi şi moderni graficieni din Republica Moldova. În creaţia sa el nu are prejudicăţi formale sau tehnice. Pe lîngă tehnicile tradiţionale ale gravurii studiate minuţios în anii de ucenicie  acvaforte, xsilogravură, linogravură el inventează tehnoci noi. Lui îi aparţin următoarele tehnici de autor : abrasiv-tinto, oracalstamtă, cartonogravură, tintografie. Multe lucrări sunt create în tehnică mixtă. Artistul preferă să experementeze utilizînd drept suport hîrtia de diferite calităţi, pînza , asamblînd diverse materiale şi realizînd colaje surprinzătoare.

Lucrările lui sunt rezultatul unor reflexii subtile şi profunde. Tudor Fabian este dăruit cu o capacitate expicită în faţa formei, în aşteptare a revelaţiei dovedeşte o abilitate specială de a descoperi esenţa formei într-un dialog cu sinele. În gravură el reconfigurează lumea himerică a imediatului. În cillul Amintiri/Printre ziduri ,el realizează un joc intelectual în care se cultivă o sugestivă ambiguitate între real şi imaginar. Seria  Portal indică apetenţa artistului pentru polisemantica diverselor simboluri, iar seria gravurilor Calea ferată evocă interesul autorului pentru structurarea imaginii pornind de la logica unor linii drepte , logica perspectivei liniare.

În gravurile ce reprezintă Chişinăul de altădată valoarea documentară este depăşită de calitatea sentimentului indus fiecărei imagini. În imaginea edificiilor surprinse integral sau fragmentar autorul surprinde atmosfera locului, nota lui particulară. (ciclul Chişinăul vechi)”  – menţionează Eleonora Brigalda.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: