Skip to content

[ART PLOSHADKA] Elena Pruteanu-Samburic afirmă : Conceperea unei opere de artă este aidoma naşterii unui copil.

March 14, 2011

În incinta Ambasadei României în Moldova, Secţia Consulară  a fost organizată expoziţia personală de pictură, sculptură şi ceramică a plasticienii Elena Pruteanu-Samburic.

Originară din Chişinău,  Elena Pruteanu-Samburic s-a familiarizat cu arta plastică la Şcoala de Arte Plastice “A.Şciusev” fiind îndrumată de profesorul W.Bulba, care  a încurajat-o să studieze mai profund arta (1970-1974). În 1975-1979 E. Pruteanu-Samburic îşi face studiile la Colegiul de Arte Plastice “M.B.Grecov” din Odessa în clasa profesorilor de sculptură P.Borisiuc şi N.Eriomenko.

În 1987-1993 şi-a urmat studiile la Institutul de Stat al Artelor din Chişinău, Catedra Artă Decorativă (secţia ceramică), clasa profesorilor Ion Chişcă şi Ştefan Beiu (pictură). Din anul 1993 şi până în prezent artista activează în calitate de Lector superior la Facultatea Arte Plastice şi Design a Universităţii Pedagogice de Stat “Ion Creangă”.

Elena Pruteanu-Samburic este membru titular al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova (2003). Din 1981 plasticiana participă activ la numeroase expoziţii, concursuri, tabere de creaţie, simpozioane naţionale şi internaţionale. Lucrările ei se află în colecţii  muzeale şi particulare din România , Italia, Polonia, Franţa, Germania, Bulgaria, Rusia, Ukraina etc.

La vernisaj au participat : Tiberiu Trifan, Carmen Nicolaie, critici de artă Ana Simac, R.Ursachi artişti plastici :T.Macari, Ana Gobjilă, Ecaterina Peicev, Elena Garştea , Ştefan Popa ş.a.

Tiberiu Trifan, menţionând caracterul inteligent al creaţiei dnei Elena Pruteanu-Samburic, apreciază înalt cromatica lucrărilor : “tablourile dnei Elena, afirmă Tiberiu Trifan, sunt adevărate explozii de culoare”.

Coordonatorul expoziţiei, criticul de artă Eleonora Brigalda menţionează: “ vernisată în ajunul sărbătorilor de iarnă, expoziţia de pictură şi sculptură a plasticianei Elena Pruteanu-Samburic generează un vital sentiment de bună dispoziţie. Originală în tot ceea ce a făcut – pictură, ceramică, sculptură, instalaţii Elena Pruteanu-Samburic propune o selecţie de lucrări care oferă satisfacţie vizuală şi incintă imaginaţia.

Spirit creator şi inventiv Elena Pruteanu-Samburic apelează la o stilistică modernă, în care sintetismul formelor şi semnificaţia simbolurilor face din fiecare compoziţie o provocare intelectuală de a participa la jocurile fanteziste ale autoarei. Elena Pruteanu-Samburic ne aduce un univers, din care copilăria nu poate fi nicicând alungată.Cu ingenuitatea copiilor, cu disproporţii şi stilizări fermecătoare şi chiar hazlii sunt compoziţiile cu pisici zîmbăreţe Tudorică, Nora.

Erotice sunt sculpturile Relax, Domniţa,iar compoziţia Omagiu pentru Miro.Dialog are anumite racorduri de atitudine şi chiar de limbaj plastic cu Miro.Simultan elaborând noi tehnici şi tehnologii  Elena Pruteanu-Samburic şi-a modelat propria fiinţă şi mai ales propria conştiinţă de creator.

Elena Pruteanu-Samburic afirmă : Concepera unei opere de artă este aidoma naşterii unui copil. Tablourile, sculpturile, ceramica , instalaţiile mele – sunt copii mei . Vă invit la un dialog cu ei..

Eleonora BRIGALDA,

dr. în studiul artelor, conf. universitar


@ artploshadka.wordpress.com

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: