Skip to content

[art.md] Prelegeri publice şi atelier în cadrul proiectului CHIŞINĂU –Artă, Cercetare în Sfera Publică/Public presentations&Workshop_CHISINAU-Art, Research in the Public Sphere

January 24, 2011

press-release
_____________________________
ro

Prelegeri publice şi atelier în cadrul proiectului CHIŞINĂU –Artă, Cercetare în Sfera Publică

 

Perioada: 28-30 IANUARIE
Locație: Universitatea de Stat, Chişinău

Adresa: str. A. Mateevici 60, Blocul Principal, etaj 5, Auditoriul N 511

Organizatorul proiectului: [KSA:K]- Centrul pentru Arta Contemporană, Chişinău

 

Program 28-30 IANUARIE:

 

28 IANUARIE

 

Participanţi:

 

14.00 Ana DZOKIC şi Marc NEELEN, [STEALTH.unlimited] Rotterdam (NL)

În cadrul proiectului CHIŞINĂU – Artă şi cercetare în sfera publică, STEALTH.unlimited îşi vor prezenta proiectul lor în derulare, Cities Log, studiu şi naraţiune vizuală ce înfăţişează o cronologie de evenimente semnificative din punct de vedere spaţial, decizii şi discuţii care au modelat oraşele post-iugoslave şi albaneze în ultimii ani. Cea mai recentă ediţie a proiectului este A(u)ction – Novi Sad’s Log of Spaces Between Personal Interests and Public Needs, desfăşurat în forma unei expoziţii şi a unui tabloid, împreună cu Kuda.org şi cu o echipă din Novi Sad, Serbia.

[STEALTH.unlimited] Urmare colaborării lor începute în 1996, în 2000 Ana DZOKIC şi Marc NEELEN a înfiinţat STEALTH, o practică artistică cu reşedinţa între Rotterdam şi Belgrad – în care schimbarea perspectivelor între cercetarea urbană, arte vizuale, intervenţie spaţială şi activism cultural reprezintă un element-cheie. În 2008 STEALTH au fost co-curatori ai pavilionului olandez de la Bienala de Arhitectură de la Veneţia, cu proiectul Archiphoenix: Faculties of Architecture. În 2009 au fost curatorii proiectului Episode 2 din Bienala Internaţională de Artă Contemporană de la Tirana (T.I.C.A.B), contribuţia de la prima Bienală extinzându-se dincolo de domeniul artelor plastice şi cuprinzând domenii precum transformarea urbană.

15.30 – Tilmann MEYER-FAJE, Amsterdam (NL)

“În lucrările mele analizez relaţia dintre structurile dominante la nivel global şi aspectele grassroots locale. Observând procesul de transformare din fostele oraşe sovietice am descoperit o nouă ironie a sorţii. Pentru CHIŞINĂU – Artă şi cercetare în sfera publică lucrez la un monument care doreşte să simbolizeze procesul de transformare care are loc astăzi într-un microraion de tip sovietic. Interesul oamenilor pare să se fi mutat dinspre colectivitate către proprietatea privată. Intervenţia mea este planificată pentru un loc de joacă pentru copii care a fost lăsat în paragină.”

 

Tilmann MEYER-FAJE, născut în 1971 în Germania, locuieşte şi lucrează la Amsterdam. Acolo a studiat arta audiovizuală la Academia Gerrit Rietveld şi arta la Institutul Sandberg.Tilmann Meyer-Faje analizează măsura în care obiectivele ambiţioase respectă promisiunile pe care le fac, lăsând aceste vise să prindă formă în performance. Lucrările sale reflectă ironia ce apare din discrepanţa dintre limbajul marketingului şi experienţa reală. Artistul estompează cu bună ştiinţă linia dintre ficţiune şi realitate. Unele din proiectele sale pot fi vizitate la adresa www.buurtkroket.nl

17.00 – Raluca VOINEA, Bucureşti (RO)

De la ceasul care număra zilele rămase până când România urma să fie integrată în UE, demult în 2006, până la apariţia grotescă a unei căruţe cu paiaţe, în faţa Teatrului Naţional din Bucureşti, la sfârşitul lui 2010, pieţele publice ale Bucureştiului, cu decoraţiile, sculpturile şi monumentele lor, s-au încadrat perfect într-un process de degradare şi trivializare a discursului din spaţiul public. Privatizarea accelerată, indiferenţa către monumentele de arhitectură, lipsa soluţiilor pentru locurile de parcare, prostul gust şi megalomania primarilor, toate acestea au fost însoţite de dezbateri televizate în care inteligenţa este echivalată cu zbieratul, de o media polarizată între partizanat şi pornografie, şi în ultimul an de intimidarea sau batjocorirea oricărei expresii publice a nemulţumirilor sau revendicărilor cetăţenilor. Ce înseamnă să lucrezi cu arta publică într-un asemenea context? Ce fel de artă se poate oferi unor oameni care au nevoie de locuri de muncă, justiţie, drumuri, transparenţă a serviciilor publice şi în general de o viaţă mai bună? Acestea sînt întrebări cu care E-cart.ro a început în 2009 un program pe termen lung, Departamentul pentru Arta în Spaţiul Public, întrebări pe care a încercat să şi le amintească în proiectele pe care le-a organizat sau în care s-a implicat de atunci.

Raluca VOINEA. Critic de artă şi curator din Bucureşti. A studiat Istoria şi Teoria Artei la Bucureşti (1997-2001) şi Curatoriatul Artei Contemporane la Londra (2004-2006). În 2006 a devenit unul din fondatorii E-cart.ro, o organizaţie non-profit, instituţie independentă fondată în România, consacrată cercetării, producerii şi diseminării artei şi arhitecturii moderne şi contemporane. Din 2008 Raluca Voinea este co-editor la revista IDEA. Artă + societate publicată la Cluj, România.

 

29 IANUARIE

INTERVENȚII URBANE CONFLICTUALE

Atelier de Ana DZOKIC şi Marc NEELEN, [STEALTH.unlimited] Rotterdam (NL)
Ora începerii: 14.00

Durata: 3-4 ore

Atelierul va fi urmat de un tur de oraş pe data de 30 ianuarie, la care sunt invitaţi participanţii la atelier.
În ultimele două decenii, de la începutul anilor ’90, fostele societăţi socialiste din toată Europa de Est şi-au croit fiecare propriul drum printre schimbările din societate şi către perspective precum intrarea în Uniunea Europeană. Deşi se dezvoltă pe direcţii foarte diferite (iar unele au intrat deja în UE), este frapant cât de mult din tranziţia recentă au în comun în ceea c e priveşte dezvoltarea urbană.

Oraşe precum Varşovia, Belgrad sau Chişinău s-au dezvoltat după al doilea Război Mondial în afara logicii pieţei imobiliare. Odată cu sfârşitul modelului socialist (cu orientarea lui inerent modernistă), mai devreme sau mai târziu aceste oraşe au devenit arene ale privatizării, ale creşterii liberalizate, ale investiţiilor rapide de capital, ale legislaţiei manipulatoare, şi ale construirii identităţii prin arhitectură, lăsându-i pe cetăţeni, arhitecţi şi urbanişti la periferia deciziilor şi transformând politicienii în arhitecţi.

Ca urmare a iniţiativei proiectului CHIŞINĂU – Artă şi cercetare în sfera publică şi pe baza cunoştinţelor acumulate din studiul Cities Log prezentat în ziua precedentă, în acest atelier participanţii îşi vor împărtăşi părerile personale şi informaţii relevante privind evenimente urbane relevante care au avut loc în ultimul an în contextul Chişinăului. Pe această bază vom întocmi pe loc o cronologie (log) a evenimentelor care au avut însemnătate prin influenţa lor asupra dezvoltării viitoare a oraşului. Aceste evenimente pot merge de la demararea sau finalizarea anumitor proiecte urbanistice, până la anumite decizii sau investiţii, sau până la anumite subiecte care au fost discutate public sau care – după părerea participanţilor – n-au reuşit să atragă deloc atenţia publicului sau a specialiştilor. Ar fi de asemenea foarte interesant să aflăm dacă există semne de activitate la nivelul iniţiativelor “de jos în sus”  sau opinii (neconvenţionale) cu privire modul în care mediul Chişinăului ar putea fi format azi.

 

30 IANUARIE

Tur ghidat al orașului

Ora de începere: 12.00

Punctul de plecare: Centrul KSAK, str. Banulescu Bodoni 5, Ap. 2

Din cauza numărului limitat de locuri din microbuz, participarea la turul de oraş va fi deschisă numai participanţilor la atelier.

 

Chişinău-Artă, Cercetare în Sfera Publică are ca scop explorarea discursurilor instituţionale şi politice dominante care au modelat societatea şi peisajul urban al Chişinăului pe parcursul istoriei recente. Proiectul este activat sub forma unei platforme multidisciplinare care şi-a propus investigarea conexiunilor dintre simbolurile politice şi propagandă, la fel şi impactul acestora asupra mediului urban, interrelaţia dintre istoriile personale şi discursul ideologic în raport cu sfera publică.

Partenerii proiectului: Asociaţia E-cart.ro, Câmpina, România (www.e-cart.ro), MEEM- Rael Artel Gallery: Non-Profit Project, Tallinn, Estonia (www.publicpreparation.org)

Partenerii proiectului în Moldova: Alianţa Franceză din Moldova, Institutului Goethe/Bucureşti, Centrul Cultural German ACCENTE/Chişinău, Institutului Polonez/Bucureşti, Forumul Cultural Austriac/Bucureşti, Catedra UNESCO de Studii Sud-Est Europene în cadrul Facultăţii de Istorie a Universităţii de Stat din Moldova, Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie, Direcţia de Cultură a Primăriei Municipiului Chişinău, Regia de Transport Electric al Municipiului Chişinău, Asociația Oberliht, Chilinău.

 

Parteneri Media: Public Media Group SRL, Revista la Plic, Radio Europa Libera, Publica TV.

 

CHIŞINĂU- Artă, Cercetare în Sfera Publică este produs cu suportul financiar al Allianz Kulturstiftung/Germania, Fundaţiei ERSTE/Austria, Fundaţiei Mondriaan/Amsterdam, Alianţei Franceze din Moldova, Institutului Goethe/Bucureşti prin Centrul Cultural German ACCENTE/Chişinău, Institutului Polonez/Bucureşti, Forumului Cultural Austriac/Bucureşti, Ministerului Federal al Educaţiei, Artelor şi Culturii din Austria.

Centrul pentru Artă Contemporană, Chişinău – [KSA:K] (www.art.md)

Centrul [KSA:K] este o instituţie independentă, non-profit, înregistrată în 2000. Strategia Centrului este axată pe promovarea formelor culturale şi practicilor artistice care reflectă dinamica transformărilor sociale, politice şi economice a societăţii. Centrul susţine activităţi de advocacy în promovarea politicilor culturale adecvate, definirea şi consolidarea poziţiei artistului şi a practicilor artei contemporane în societate.
Ştefan Rusu- directorul/curatorul proiectului

 

Centrul pentru Artă Contemporană -[KSA:K],
Str. Bănulescu-Bodoni 5, Ap.2, Cod Poştal 2012,
Chişinău, Republica Moldova

tel: + 373 22  23 72 72

www.art.md

 

 

eng

___________________________________________________________________

 

 

Public presentations&Workshop in the framework of CHISINAU-Art, Research in the Public Sphere

 

Period: 28-30 JANUARY
Location: State Universitaty, Chisinau

Address: A. Mateevici 60, Main Building, 5th Floor, Room N 511

Project organizer: [KSA:K] – Center for Contemporary Art, Chisinau

 

Program 28-30 JANUARY:

 

28 JANUARY

 

Participants:

 

14.00 – Ana DZOKIC and Marc NEELEN, [STEALTH.unlimited] Rotterdam (NL)

 

As part of the project CHISINAU- Art, Research in the Public Sphere, STEALTH.unlimited will present their ongoing project Cities Log, a research and visual narrative depicting a chronology of spatially significant events, decisions and discussions that shaped the post-Yugoslav and Albanian cities in recent years. The most recent edition of the project is A(u)ction – Novi Sad’s Log of Spaces Between Personal Interests and Public Needs, run in the format of an exhibition and a tabloid newspaper, in cooperation with Kuda.org and a team from Novi Sad, Serbia.

[STEALTH.unlimited] Following their collaboration since 1996, in 2000 Ana DZOKIC and Marc NEELEN initiated STEALTH, a practice based between Rotterdam and Belgrade – in which shifting perspectives between urban research, visual arts, spatial intervention and cultural activism is a key element. In 2008 STEALTH co-curated the Dutch Pavilion at the Architecture Biennial in Venice, with the project Archiphoenix: Faculties of Architecture. In 2009 they curated Episode 2 of the Tirana International Contemporary Art Biannual (T.I.C.A.B) – the first biennial’s contribution expanding beyond the field of visual arts to include domains such as city and urban transformation.

 

15.30 – Tilmann MEYER-FAJE, Amsterdam (NL)

 

“In my work I am analyzing the relationship between global dominant structures and local grassroots aspects. Observing the transformation process in former soviet cities I discovered a new irony of fate. For CHISINAU – Art, Research in Public Sphere I am working on a monument that aims to symbolize the transformation process taking place nowadays in a Soviet-type micro district. The interest of the people seems to have shifted from collectivity to private properties. I am planning my intervention on a children playground that became neglected.”

Tilmann Meyer-Faje, born in 1971 in Germany, lives and works in Amsterdam. There he studied audiovisual art at the Gerrit Rietveld Academy and fine arts at Sandberg Institute. Tilmann Meyer-Faje examines the extent to which ambitious objectives deliver on their promises as he lets these dreams take shape in his performances. His work reveals an irony arising from the discrepancy between marketing language and actual experience. He is consciously blurring fiction and reality. Some of his projects can be visited at:www.buurtkroket.nl


17.00 – Raluca Voinea, Bucharest (RO)

 

From the clock counting down the days left until Romania was joining the EU, back in 2006, till the grotesque appearance of a chariot with clowns in front of the National Theatre, at the end of 2010, Bucharest’s public squares matched with their decorations, sculptures and monuments a process of degradation and trivialization of public space discourse. Fast privatization, indifference towards monuments of architecture, lack of solutions for parking places, bad taste and megalomania of mayors, all these were accompanied by TV debates in which the loudest the smartest, by a printed media polarized between partisanship and pornography and in the last year by the intimidation or mocking of any public expression of citizens’ discontents or claims of their rights.

What does it mean to work with public art in such a context? What kind of art can one offer to people who need jobs, justice, roads, transparency of public services and in general a better life? These are questions with which E-cart.ro started in 2009 a long-term programme, called the Department for Art in Public Space, and which it tried to keep in mind in the projects which it organized or engaged in ever since.

Raluca Voinea. Art critic and curator, based in Bucharest. She studied Art History and Theory in Bucharest (1997-2001) and Curating Contemporary Art in London (2004-2006). In 2006 she co-founded E-cart.ro, a not-for-profit, independent institution based in Romania and dedicated to researching, producing and disseminating modern and contemporary art and architecture. Since 2008 Raluca Voinea is co-editor of IDEA. Art + Society magazine, published in Cluj, Romania.

 

29 JANUARY

 

CONFLICTING URBAN CHANGES

 

Workshop by Ana DZOKIC and Marc NEELEN, [STEALTH.unlimited] Rotterdam (NL)

 

Starting time: 14.00

Duration: 2,5-3 hours

 

The workshop will be followed by a city tour on the 30th of January, to which the workshop participants are invitet.
During the last two decades, since the early 1990s, former socialist societies across Eastern Europe have each charted their own individual course through the changes in their societies and towards perspectives such as accessing the European Union. While they develop along very different lines (and some have already joined the EU) it is striking to see how much of their recent transition they share in terms of issues concerning urban development.

Cities such as Warsaw, Belgrade or Chisinau developed after WW2 outside of the logic of a real estate market. With the demise of the socialist model (with its inherent modernist orientation), sooner or later these cities have become an arena for privatization, deregulated growth, fast capital investments, manipulative lawmaking, and identity building through architecture – leaving citizens, architects and planners at the periphery of decision-making and turning politicians into architects. Following the incentive of the CHISINAU- Art, Research in the Public Sphere project and based on the knowledge developed through the Cities Log research presented the previous day, in this workshop the participants will share personal views and relevant information about relevant urban events that have taken place in the past year in the Chisinau context. Based on this, we will draft on the spot a log (chronology) of events that have been significant in influencing the future development of the city.

These events can range from the start or finalisation of certain urban developments, certain decisions or investments made, up to specific topics that have come to public discussion or have – in the participants’ opinion – failed to garner any public or professional attention. Of particular interest would also be to understand if there are signs of any grassroots initiatives or (unconventional) views about the way Chisinau’s environment could be shaped today.

30 JANUARY

GUIDED CITY TOUR

Starting time: 12.00

Starting point: KSAK Center, str. Banulescu Bodoni 5, Ap-2

Due to the limited number of seats in the minibus, participation in the guided city tour will be limited to the workshop participants.

 

 

CHISINAU- Art, Research in the Public Sphere is a cross-disciplinary platform that investigates the connections between political and cultural symbols and propaganda and its impact on the urban environment, the interference between personal narratives and imported ideologies and cultural discourses in relation to the public sphere. The project aim is to explore the dominant institutional and political discourses that have shaped the society and the urban landscape of the city of Chisinau in the course of its recent history.

 

Project partners: E-cart.ro Association, Campina, Romania (www.e-cart.ro), MEEM- Rael Artel Gallery: Non-Profit Project, Tallinn, Estonia (www.publicpreparation.org)

 

Project partners in Moldova: Alliance Française de Moldavie, the Goethe Institute/Bucharest, the German Cultural Center ACCENTE/Chisinau, the Polish Cultural Institute/Bucharest, the Austrian Cultural Forum/Bucharest, the UNESCO Chair of South-East European Studies within the Faculty of History of the Moldova State University, National Museum of History and Archaeology, Directorate for Culture of the Municipality of Chisinau, Electric Transport Administration of Chisinau Municipality, Oberliht Association, Chisinau.  

 

Media partners: Public Media Group SRL, Revista la Plic, Radio Europa Libera, Publica TV.

CHIŞINĂU- Art, Research in the Public Sphere is supported financially by Allianz Kulturstiftung/Germany, ERSTE Foundation/Austria, Mondriaan Foundation/Amsterdam, Alliance Française de Moldavie, Goethe Institute/Bucharest trough German Cultural Center ACCENTE/Chisinau, Polish Cultural Institute/Bucharest and Austrian Cultural Forum/Bucharest, Austrian Federal Ministry for Edication, Arts and Culture.

Center for Contemporary Art – [KSA:K] (www.art.md)

 

[KSA:K] Center is a non-profit, independent institution established in 2000. The new strategy of the Center is the development of cultural forms and art practices that reflect the dynamic of the social, political and economic transformations of the society. The Center supports advocacy activities in promoting cultural policies suitable for defining and strengthening the position of artists and contemporary art practices in society.

 

 

Stefan Rusu- Project Manager/Curator

Center for Contemporary Art-[KSA:K],
Str. Banulescu-Bodoni 5, ap-2, Post code 2012,
Chisinau, Republic of Moldova

tel: + 373 22  23 72 72
www.art.md

 


No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: