Skip to content

Tatiana FIODOROVA – artist vizual, Chişinău, Moldova Prezentarea proiectului: ”Romaşka”, trad. din rusă – „romaniţă”- specie de floare),– un Centru de Divertisment şi Recreaţie

September 24, 2010


ro
…………………

Artista si-a propus sa activeze proiectul prin transformarea cladirii inr-un Centru de Divertisment si Recreatie/ Logica este de a stimula potentialul creativ al locatarilor si interesul pentru facilitatile neexplorate ale cladirii.
De exemplu de acum inainte pe terasa de pe acoperis ar putea fi organizate petreceri si sau chiar nunti… Prin urmare scopul proectului este de a reanima functionalitatea initiala a cladirii cu ajutorul locatarilor.

en
……………..

The artist aimed activate the project by turning the building into a Center for Entertainment and Reacreation, the rational is to encourage the inhabitants creativ potential and to rouse interest in the buildings unexplored facilities. For instance the roof terrace could be used to organize perties and even wedding reception… Consequently the aim of the project is to reviver the original functionality of the building with the support of its dwellers.
ru
………………

Открытие Центра “Ромашка “ ставит своей задачей вернуть зданию первоначальный архитектурный замысел. Изначально здание, проектировавшееся как профилакторий, впоследствии было сдано в эксплуатацию как общежитие. И крыша здания, которая в прошлом проектировалась как солярий и аэрарий, не использовалась по назначению. Таким образом, идея проекта заключается в преобразовании и превращении верхней части здания в Развлекательный Досуговый Центр, который будет открыт более широкой публике и станет местом для отдыха и релаксации.

Наши контакты: РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР ”РОМАШКА”
Chisinau, str. Testemiteanu, 29/2
Художник по совместительству директор Центра ”РОМАШКА”
Федорова Татьяна Tel: o68524419

……………………………………..

Organizatorul proiectului: [KSA:K]- Centrul pentru Arta Contemporană, Chişinău

Chişinău-Artă, Cercetare în Sfera Publică are ca scop explorarea discursurilor instituţionale şi politice dominante care au modelat societatea şi peisajul urban al Chişinăului pe parcursul istoriei recente. Proiectul este activat sub forma unei platforme multidisciplinare care şi-a propus investigarea conexiunilor dintre simbolurile politice şi propagandă, la fel şi impactul acestora asupra mediului urban, interrelaţia dintre istoriile personale şi discursul ideologic în raport cu sfera publică.

Partenerii proiectului: Asociaţia E-cart.ro, Câmpina, România (www.e-cart.ro), MEEM- Rael Artel Gallery: Non-Profit Project, Tallinn, Estonia (www.publicpreparation.org)

Partenerii proiectului în Moldova: Alianţa Franceză din Moldova, Institutului Goethe/Bucureşti, Centrul Cultural German ACCENTE/Chişinău, Institutului Polonez/Bucureşti, Forumul Cultural Austriac/Bucureşti, Catedra UNESCO de Studii Sud-Est Europene în cadrul Facultăţii de Istorie a Univer Путь sităţii de Stat din Moldova, Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie, Direcţia de Cultură a Primăriei Municipiului Chişinău, Regia de Transport Electric al Municipiului Chişinău, Asociația Oberliht, Chilinău.
Parteneri Media: Public Media Group SRL, Revista la Plic, Radio Europa Libera, Publica TV.

CHIŞINĂU- Artă, Cercetare în Sfera Publică este produs cu suportul financiar al Allianz Kulturstiftung/Germania, Fundaţiei ERSTE/Austria, Fundaţiei Mondriaan/Amsterdam, Alianţei Franceze din Moldova, Institutului Goethe/Bucureşti prin Centrul Cultural German ACCENTE/Chişinău, Institutului Polonez/Bucureşti, Forumului Cultural Austriac/Bucureşti, Ministerului Federal al Educaţiei, Artelor şi Culturii din Austria.

Centrul pentru Artă Contemporană, Chişinău – [KSA:K] (www.art.md)
Centrul [KSA:K] este o instituţie independentă, non-profit, înregistrată în 2000. Strategia Centrului este axată pe promovarea formelor culturale şi practicilor artistice care reflectă dinamica transformărilor sociale, politice şi economice a societăţii. Centrul susţine activităţi de advocacy în promovarea politicilor culturale adecvate, definirea şi consolidarea poziţiei artistului şi a practicilor artei contemporane în societate.

Ştefan Rusu- directorul/curatorul proiectului

Centrul pentru Artă Contemporană -[KSA:K],
Str. Bănulescu-Bodoni 5, Ap.2, Cod Poştal 2012,
Chişinău, Republica Moldova
tel: + 373 22 23 72 72
www.art.md
…………………………. en

CHISINAU- Art, Research in the Public Sphere is a cross-disciplinary platform that investigates the connections between political and cultural symbols and propaganda and its impact on the urban environment, the interference between personal narratives and imported ideologies and cultural discourses in relation to the public sphere. The project aim is to explore the dominant institutional and political discourses that have shaped the society and the urban landscape of the city of Chisinau in the course of its recent history.

Project partners: E-cart.ro Association, Campina, Romania (www.e-cart.ro), MEEM- Rael Artel Gallery: Non-Profit Project, Tallinn, Estonia (www.publicpreparation.org)

Project partners in Moldova: Alliance Française de Moldavie, the Goethe Institute/Bucharest, the German Cultural Center ACCENTE/Chisinau, the Polish Cultural Institute/Bucharest, the Austrian Cultural Forum/Bucharest, the UNESCO Chair of South-East European Studies within the Faculty of History of the Moldova State University, National Museum of History and Archaeology, Directorate for Culture of the Municipality of Chisinau, Electric Transport Administration of Chisinau Municipality, Oberliht Association, Chisinau.

Media partners: Public Media Group SRL, Revista la Plic, Radio Europa Libera, Publica TV.

CHIŞINĂU- Art, Research in the Public Sphere is supported financially by Allianz Kulturstiftung/Germany, ERSTE Foundation/Austria, Mondriaan Foundation/Amsterdam, Alliance Française de Moldavie, Goethe Institute/Bucharest trough German Cultural Center ACCENTE/Chisinau, Polish Cultural Institute/Bucharest and Austrian Cultural Forum/Bucharest, Austrian Federal Ministry for Edication, Arts and Culture.

Center for Contemporary Art – [KSA:K] (www.art.md)

[KSA:K] Center is a non-profit, independent institution established in 2000. The new strategy of the Center is the development of cultural forms and art practices that reflect the dynamic of the social, political and economic transformations of the society. The Center supports advocacy activities in promoting cultural policies suitable for defining and strengthening the position of artists and contemporary art practices in society.

Stefan Rusu- Project Manager/Curator

Center for Contemporary Art-[KSA:K],
Str. Banulescu-Bodoni 5, ap-2, Post code 2012,
Chisinau, Republic of Moldova
tel: + 373 22 23 72 72
www.art.md

photo by Fiodorova Tatiana

photo by Fiodorova Tatiana

……………………………………………………….

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: