Skip to content

The CANTEEN by Indre KLIMAITE_CHIŞINĂU- Art, Research in the Public Sphere

August 12, 2010

Scroll down for English

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

CANTINA de Indre KLIMAITE

Prezentare în cadrul proiectului Chişinăul-Artă, Cercetare în Sfera Publică

Perioada: 13 August, 12.00-13.30

Locaţia: Cantina Întreprinderii de Stat “Vibropribor”

Adresa: Bld. Gagarin 10, Chişinău

Organizatorul proiectului: [KSA:K]- Centrul pentru arta contemporană, Chişinău

În cadrul proiectului Chişinăul-Artă, Cercetare în Sfera Publică artista Indre Klimaite (Vilnius, Lituania) a produs o cercetare (2 săptămâni) care s-a soldat cu realizarea proiectului Cantina. Acest proiect-cercetare are ca scop investigarea fenomenului cantinelor din perioada socialistă şi a situaţiei în care acestea se regăsesc în sfera alimentară a țărilor post-socialiste. Alte aspecte investigate de artistă implică diversele modalităţi ale alimentaţiei publice, modului de gestionare al cantinelor, procesul de amenajare a spaţiului, bucătăriei şi al felului de preparare a bucatelor, reţetele şi produsele alimentare, etc.

Detalii referitor la activitatea artistei le găsiți pe: http://www.ilegal.nl/


Chişinăul-Artă, Cercetare în Sfera Publică are ca scop explorarea discursurilor instituţionale şi politice dominante care au modelat societatea şi peisajul urban al Chişinăului pe parcursul istoriei recente. Proiectul este activat sub forma unei platforme multidisciplinare care şi-a propus investigarea conexiunilor dintre simbolurile politice şi propagandă, la fel şi impactul acestora asupra mediului urban, interrelaţia dintre istoriile personale şi discursul ideologic în raport cu sfera publică.


Partenerii proiectului: Asociaţia E-cart.ro, Câmpina, România (www.e-cart.ro), MEEM- Rael Artel Gallery: Non-Profit Project, Tallinn, Estonia (www.publicpreparation.org)


Partenerii proiectului în Moldova: Alianţa Franceză din Moldova, Institutului Goethe/Bucureşti, Centrul Cultural German ACCENTE/Chişinău, Institutului Polonez/Bucureşti, Forumul Cultural Austriac/Bucureşti, Catedra UNESCO de Studii Sud-Est Europene în cadrul Facultăţii de Istorie a Universităţii de Stat din Moldova, Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie, Direcţia de Cultură a Primăriei Municipiului Chişinău

CHIŞINĂU- Artă, Cercetare în Sfera Publică este produs cu suportul financiar al Allianz Kulturstiftung/Germania, FundaţieiERSTE/Austria, Fundaţiei Mondriaan/Amsterdam, Alianţei Franceze din Moldova, Institutului Goethe/Bucureşti prin Centrul Cultural German ACCENTE/Chişinău, Institutului Polonez/Bucureşti, Forumului Cultural Austriac/Bucureşti.

Centrul pentru Artă Contemporană, Chişinău – [KSA:K]

Centrul [KSA:K] este o instituţie independentă, non-profit, înregistrată în 2000. Strategia Centrului este axată pe promovarea formelor culturale şi practicilor artistice care (promovarea sau formele/practicile?) reflectă dinamica transformărilor sociale, politice şi economice a societăţii. Centrul susţine activităţi de advocacy în promovarea politicilor culturale adecvate, definirea şi consolidarea poziţiei artistului şi a practicilor artei contemporane în societate.
Ştefan Rusu- directorul/curatorul proiectului

Centrul pentru Artă Contemporană -[KSA:K],
Str. Bănulescu-Bodoni 5, Ap.2, Cod Poştal 2012,
Chişinău, Republica Moldova

tel: + 373 22  23 72 72

www.art.md


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

English version:The CANTEEN by INDRE KLIMAITE

Artist presentation in the frame of CHIŞINĂU- Art, Research in the Public Sphere

Period: 13 of August, 12.00-13.30

Location: The Canteen of Stat Company “Vibropribor”

Address: Bld. Gagarin 10, Chisinau

Project organizer: KSAK- Center for Contemporary Art, Chişinău

In the frame of CHIŞINĂU- Art, Research in the Public Sphere the artist Indre Klimaite (Vilnius, Lithuania) realized 2 weeks research period finalized with the production of the project The Canteen. The project aim was to investigate the phenomena of socialist canteens and the context in which they are function in the post-socialist countries. The other aspect researched by artist imply some other models of the public food industry, managing canteens, the process of designing the space, kitchen and the food technology, recipes and the resulted food, etc.

Find more details about artist activity on: http://www.ilegal.nl/

CHIŞINĂU- Art, Research in the Public Sphere is a cross-disciplinary platform that investigate the connections between political and cultural symbols and propaganda and its impact on the urban environment, the interference between personal narratives and imported ideologies and cultural discourses in relation to the public sphere. The project aim is to explore the dominant institutional and political discourses that have shaped the society and the urban landscape of the city of Chişinău in the course of its recent history.Project partners: E-cart.ro Association, Campina, Romania (www.e-cart.ro), MEEM- Rael Artel Gallery: Non-Profit Project, Tallinn, Estonia (www.publicpreparation.org)


Project partners in Moldova: Alliance Française de Moldavie, the Goethe Institute/Bucharest, the German Cultural Center AKZENTE/Chişinău, the Polish Cultural Institute/Bucharest, the Austrian Cultural Forum/Bucharest, the UNESCO Chair of South-East European Studies within the Faculty of History of the Moldova State University, National Museum of History and Archaeology, Directorate for Culture of the Municipality of Chişinău.

CHIŞINĂU- Art, Research in the Public Sphere is supported financially by Allianz Kulturstiftung, Germany, ERSTE Foundation/Austria, Mondriaan Foundation/Amsterdam, Alliance Française de Moldavie, Goethe Institute/Bucharest trough German Cultural Center AKZENTE/Chisinau, Polish Cultural Institute/Bucharest and Austrian Cultural Forum/Bucharest.

Center for Contemporary Art – [KSA:K]


[KSA:K] Center is a non-profit, independent institution established in 2000. The new strategy of the Center is the development of cultural forms and art practices that reflect the dynamic of the social, political and economic transformations of the society. The Center supports advocacy activities in promoting cultural policies suitable for defining and strengthening the position of artists and contemporary art practices in society.


Stefan Rusu- Project Manager/Curator

Center for Contemporary Art-[KSA:K],
Str. Banulescu-Bodoni 5, ap-2, Post code 2012,
Chisinau, Republic of Moldova

tel: + 373 22  23 72 72
www.art.md

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: