Skip to content

[timpul.md] Mihai Dolgan, medaliat cu aur în SUA

July 28, 2010

Institutul American de Biografie North Carolina, USA, i-a conferit acad. Mihail Dolgan Medalia Internaţională de Aur pe anul 2010 pentru Republica Moldova pentru contribuţii remarcabile aduse în domeniul ştiinţei, criticii şi istoriei literare. În ultimii 5 ani, savantul a editat 10 cărţi importante, inclusiv două în anul curent. Record absolut în domeniu!

În scrisoarea de felicitare către acad. Mihail Dolgan, preşedintele institutului nominalizat J. M. Evans, a subliniat virtuţile profesionale şi civice ale savantului moldovean: „Eforturile considerabile depuse la îmbunătăţirea societăţii îţi dau dreptul să te consideri şi să fii considerat un adevărat campion şi un beneficiar al Medaliei de Aur, care scoate în relief caracteristicile: Consacrare deplină. Pasiune ardentă. Curaj. Obligaţiune şi Responsabilitate. Spirit creator. Probitate profesională. Excelenţă. Pe această cale, meritele individuale ajung să fie recunoscute nu numai în ţara de origine, ci şi pretutindeni. Prin Medalia de Aur ce ţi se conferă vei reprezenta Ţara cu demnitate şi cu onoruri de campion, vei nădăjdui şi în continuare să urci spre cele mai înalte culmi”.

Potrivit Centrului media al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, criticul şi istoricul literar Mihail Dolgan este autor a 60 de cărţi (monografii individuale şi colective, culegeri de articole, manuale şcolare, materiale metodico-didactice, lucrări ştiinţifico-populare, enciclopedii, dicţionare literare, antologii de poezie) şi a peste 1000 de studii, articole, cronici literare.

De circa 40 de ani, Institutul American de Biografie este un lider internaţional, înalt apreciat în cercetarea personalităţilor fruntaşe. Medalia de Aur, instituită de el sub forma unei statuete elegante încrustate cu diamante, reprezintă unul dintre cele mai proeminente onoruri internaţionale care exprimă respectul şi admiraţia pentru contribuţiile aduse în domeniul ştiinţei, pentru meritele deosebite în întreaga activitate, pentru talent.

http://www.timpul.md/articol/mihai-dolgan-medaliat-cu-aur-in-sua-13764.html

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: