Skip to content

[timpul.md] Compozitorul Dimitrie Cantemir încă e actual

March 26, 2010

Anul trecut, Jordi Savall, unul dintre cei mai cunoscuţi instrumentişti din Europa, specializat în muzica europeană veche, inclusiv din perioada medievală, Renaşterii şi epoca Barocului, a înregistrat un disc pe care l-a întitulat „Istanbul: Dimitrie Cantemir, “The Book of the Science of Music” and the Sephardic and Armenian musical traditions”.

Savall a conceput acest disc pornind de la „Cartea ştiinţei muzicii” şi compoziţiile lui Cantemir şi l-a înregistrat în calitate de dirijor al ansamblului instrumental Hesperion XXI. Cartea, scrisă în limba turcă, este una dintre primele lucrări ale savantului domnitor, concepută în perioada vieţii acestuia din Istanbul. Lucrarea cuprinde un studiu aprofundat al muzicii otomane laice şi religioase, savantul subliniind importanţa muzicii religioase şi influenţarea acesteia de către muzica bisericească bizantină. Studiul se referă la compozitori otomani, cuprinzând ilustrarea curentelor şi tematicilor, exemplificate printr-o redare a notelor şi gamelor într-un sistem de note.

Este prima lucrare dedicată muzicii, concepută într-un stil savant. Finalul studiului este însoţit de o culegere de melodii a diverselor compoziţii, precum şi un număr de 20 de creaţii proprii. Datorită acestei lucrări, Dimitrie Cantemir a intrat în istoria muzicală a Turciei ca fondator al muzicii laice şi studios al celei religioase sub numele de Cantemiroglu (fiul lui Cantemir).

Creaţia lui Jordi Savall nu s-a oprit, însă, doar la subiectul acestei cărţi. El a improvizat un disc complex, în care a folosit şi muzica din tradiţia armenească şi sefarzică 1 din aceeaşi perioadă.

Interpretul recunoaşte că e destul de dificil să emiţi o compoziţie moştenită încă din secolul al XVII-lea şi admite că muzica de pe CD ar putea suna puţin diferit faţă de cea originală.

1 Sefarzii sunt evreii de rit spaniol ce au emigrat la sfârşitul secolului al XV-lea din Spania şi Portugalia în nordul Africii,în Italia, în Orientul Apropiat, în peninsula Balcanică şi în Sudul României.

http://www.timpul.md/articol/compozitorul-dimitrie-cantemir-inca-e-actual-8324.html

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: